Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. spalio 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario skyrimo į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro tarybą  

TSP-284 

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

TSP-279

 

J. Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-276

 

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-291

 

J. Trifeldienė

5.

Dėl Poilsio vakarų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-293

 

J. Trifeldienė

6.

Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Valdos Tilienės atleidimo iš pareigų

TSP-294

J. Trifeldienė

7.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir įgaliojimo pasirašyti dokumentus

TSP-297

 

J. Trifeldienė

8.

Dėl pritarimo dalyvavimui projekte ir įgaliojimo pasirašyti dokumentus

TSP-305

J. Trifeldienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-288

R. Ramanauskienė

10.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo

TSP-278

R. Ramanauskienė

11.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės mokamų asmens sveikatos priežiūros laboratorinių tyrimų sąrašo ir kainų patvirtinimo  

TSP-283

 

R. Ramanauskienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo

TSP-302

 

D. Šukytė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

TSP-285

 

A. Martinka

14.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kupiškio meno mokyklai  

TSP-280

V. Vaitonienė

15.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centrui

TSP-295

 

V. Vaitonienė

16.

Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kupiškio etnografijos muziejui

TSP-282

V. Vaitonienė

17.

Dėl materialiojo turto panaudos sutarties pratęsimo  

TSP-286

V. Vaitonienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-292

V. Vaitonienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio        18 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ papildymo“ pakeitimo“ papildymo

TSP-269

 

V. Vaitonienė

20.

Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo    

TSP-281

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programos patvirtinimo

TSP-290

 

V. Vaitonienė

22.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo

TSP-271

V. Vaitonienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo

TSP-272

 

V. Vaitonienė

24.

Dėl viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito

TSP-275

V. Vaitonienė

25.

Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

TSP-296

 

V. Vaitonienė

26.

Dėl Visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo

TSP-298

 

V. Vaitonienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

TSP-304

 

G. Knizikevičienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-301

 

R. Totorienė

29.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

TSP-303

 

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 153 „Dėl rajono bendro naudojimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-287

M. Šalkauskas

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-289

M. Šalkauskas

32.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones

TSP-270

 

A. Valintėlis

33.

Dėl pritarimo projekto „Turistinio patrauklumo didinimas Lietuvos ir Latvijos rytinėje dalyje, plėtojant nematerialųjį kultūros paveldą“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai

TSP-273

 

 

A. Valintėlis

34.

Dėl pritarimo projekto „Viešojo sektoriaus paslaugų, teikiamų Lietuvos–Latvijos pasienio regiono savivaldybėse, kokybės stiprinimas skatinant bendradarbiavimą bei keliant darbuotojų kompetencijas“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai

TSP-274

 

 

A. Valintėlis

35.

Dėl Žemės sklypo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-300

 

J. Bakanaitė

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

TSP-277

 

E. Vaitiekūnienė

37.

Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų paskirstymo nuostatų patvirtinimo

TSP-299

 

S. Kareiva

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Zujų paukštynas“ investicijų sutarčių pasirašymui.

TSP-307

A. Valintėlis

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ papildymo.

TSP-306

A. Valintėlis

3.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų.

TSP-308

S. Vairienė

 


 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“