08:00:44 Posėdžio pradžia
08:06:39 Mikrofonas įjungtas: 26 (Skyr. ved.)
08:06:42 Mikrofonas išjungtas: 26 (Skyr. ved.) 00:00:03
08:06:48 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
08:06:50 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:00:01
08:06:54 Mikrofonas įjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas))
08:06:55 Mikrofonas išjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:01
08:09:21 Mikrofonas įjungtas: 26 (Skyr. ved.)
08:10:05 Mikrofonas išjungtas: 26 (Skyr. ved.) 00:00:43
08:10:11 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
08:10:49 Mikrofonas įjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas))
08:10:52 Mikrofonas išjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:02
08:10:56 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:00:45
08:31:10 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
08:31:18 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:00:08
08:31:29 Mikrofonas įjungtas: 22 (Dalia Dyrienė )
08:31:34 Mikrofonas išjungtas: 22 (Dalia Dyrienė ) 00:00:05
08:32:42 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
08:32:44 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:00:01
08:34:28 Mikrofonas įjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas))
08:34:30 Mikrofonas išjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:01
08:59:19 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:01:49 Reg-jos pradžia
09:03:04 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
09:03:43 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:03:49 Mikrofonas įjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė)
09:03:53 Mikrofonas išjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė) 00:00:03
09:03:57 Mikrofonas įjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė)
09:05:10 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:27
09:05:35 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:06:28 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:52
09:06:46 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:07:25 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:07:27 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:01
09:07:47 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:07:48 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:00
09:08:16 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:30
09:08:27 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:08:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:06
09:08:36 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:08:37 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:01
09:08:56 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:08:57 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:01
09:08:58 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:09:53 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:54
09:11:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: DĖL DARBOTVARKĖS KLAUSIMO
09:11:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:11:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 10 , Ne: 13 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:12:31 Mikrofonas išjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė) 00:08:34
09:12:36 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:13:05 Mikrofonas įjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas))
09:14:45 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:14:57 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:11
09:15:41 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:15:56 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:15
09:16:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario skyrimo į Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro tarybą. (TSP-284; J. Trifeldienė)
09:16:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:17:08 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 2
09:19:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. (TSP-279; J. Trifeldienė)
09:19:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:19:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:21:30 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:22:39 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:10:02
09:22:59 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:29
09:24:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo mokykliniais autobusais tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-276; J. Trifeldienė)
09:24:33 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:24:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:31:13 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:31:34 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:20
09:32:22 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-291; J. Trifeldienė)
09:32:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:32:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:35:24 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:35:24 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:00
09:35:25 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:36:11 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:45
09:36:51 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl Poilsio vakarų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-293; J. Trifeldienė)
09:36:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:37:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:38:39 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Valdos Tilienės atleidimo iš pareigų. (TSP-294; J. Trifeldienė)
09:38:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:39:09 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:40:00 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:40:09 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:09
09:40:17 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:40:19 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
09:42:29 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:42:33 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:42:42 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:12
09:43:08 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:34
09:44:31 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:44:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir įgaliojimo pasirašyti dokumentus. (TSP-297; J. Trifeldienė)
09:46:43 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:02:11
09:46:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:47:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 0
09:50:16 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:50:48 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:32
09:51:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte ir įgaliojimo pasirašyti dokumentus. (TSP-305; J. Trifeldienė)
09:51:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:51:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:56:19 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:56:23 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:58:02 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:38
10:00:16 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:57
10:00:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-288; R. Ramanauskienė)
10:00:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:00:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:02:15 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:02:54 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:38
10:02:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (TSP-278; R. Ramanauskienė)
10:03:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:03:12 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:03:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės mokamų asmens sveikatos priežiūros laboratorinių tyrimų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (TSP-283; R. Ramanauskienė)
10:04:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:04:14 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:05:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo. (TSP-302; D. Šukytė)
10:05:23 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:05:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:05:46 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:06:34 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo. (TSP-285; A. Martinka)
10:06:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:06:37 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:51
10:06:43 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:07:51 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:07:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kupiškio meno mokyklai. (TSP-280; V. Vaitonienė)
10:08:05 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:13
10:08:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:08:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
10:09:18 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:09:23 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:09:29 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:09:29 Mikrofono užklausimas kalbai: 9 (Valentinas Beinoris)
10:09:32 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:03
10:09:39 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:20
10:09:42 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:19
10:11:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centrui. (TSP-295; V. Vaitonienė)
10:11:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:11:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:12:13 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:12:37 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:24
10:12:47 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:13:47 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:00
10:14:07 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kupiškio etnografijos muziejui. (TSP-282; V. Vaitonienė)
10:14:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:14:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:15:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl materialiojo turto panaudos sutarties pratęsimo. (TSP-286; V. Vaitonienė)
10:15:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:15:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
10:17:42 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-292; V. Vaitonienė)
10:17:42 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:17:52 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:18:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:18:47 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:18
10:19:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ papildymo“ pakeitimo“ papildymo. (TSP-269; V. Vaitonienė)
10:19:32 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:19:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:21:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. (TSP-281; V. Vaitonienė)
10:21:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:21:15 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:22:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programos patvirtinimo. (TSP-290; V. Vaitonienė)
10:22:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:22:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
10:22:55 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
10:23:01 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:23:14 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:18
10:23:16 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:24:37 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:25:40 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:03
10:25:53 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:26:09 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:03:07
10:26:10 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:26:54 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:01
10:27:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo. (TSP-271; V. Vaitonienė)
10:27:18 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 4
10:27:27 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:17
10:27:33 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:27:38 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:04
10:28:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo. (TSP-272; V. Vaitonienė)
10:28:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:28:59 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:05:43
10:29:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:29:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:29:55 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:29:58 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:03
10:30:06 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:12
10:30:16 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:30:20 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:30:21 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
10:30:23 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:30:31 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:15
10:30:32 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:09
10:30:34 Mikrofonas įjungtas: 26 (Skyr. ved.)
10:31:25 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:31:28 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:31:35 Mikrofonas išjungtas: 26 (Skyr. ved.) 00:01:01
10:33:03 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:01:38
10:33:03 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:33:05 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
10:33:05 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:33:40 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:34
10:33:44 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:02:16
10:34:00 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:34:11 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:10
10:34:13 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:34:20 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:06
10:34:38 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis)
10:34:41 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis) 00:00:03
10:34:43 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis)
10:34:56 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis) 00:00:12
10:34:58 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:35:15 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:17
10:35:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: KLAUSIMO PATIKSLINIMAS
10:35:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:35:52 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 6 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:36:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito. (TSP-275; V. Vaitonienė)
10:36:15 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:36:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 4 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:37:55 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-296; V. Vaitonienė)
10:37:56 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:38:03 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:39:32 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:39:32 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:41:51 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:41:57 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:02:25
10:42:40 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:49
10:46:13 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:06:41
10:46:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo. (TSP-298; V. Vaitonienė)
10:46:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:46:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:46:48 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:46:58 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:09
10:47:06 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:47:10 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:04
10:47:12 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:47:19 Mikrofonas įjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė)
10:47:34 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:22
10:47:41 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis)
10:47:42 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:47:48 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis) 00:00:07
10:47:58 Mikrofonas išjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė) 00:00:38
10:50:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo. (TSP-304; G. Knizikevičienė)
10:50:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:50:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:50:28 Mikrofonas įjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė)
10:52:58 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:05:15
10:54:21 Mikrofonas išjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė) 00:03:52
10:55:42 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:55:51 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:08
10:57:24 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 01:58:04
11:22:30 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
11:23:20 Reg-jos pradžia
11:23:34 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
11:27:51 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:27:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-301; R. Totorienė)
11:27:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:28:22 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:31
11:28:32 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
11:28:44 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:11
11:28:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:29:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. (TSP-303; R. Totorienė)
11:29:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:30:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:31:27 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:32:18 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:50
11:32:58 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:33:04 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:06
11:33:14 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:34:04 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:50
11:36:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 153 „Dėl rajono bendro naudojimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-287; M. Šalkauskas)
11:36:17 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:36:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 2 , Susilaikymas: 4 , Be-balsavimo: 0
11:37:31 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:37:36 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:37:51 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:19
11:37:54 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:17
11:38:12 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:38:43 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:31
11:38:44 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:40:38 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:54
11:40:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. ( TSP-289; M. Šalkauskas)
11:40:44 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:40:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:40:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 1 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
11:41:03 Mikrofonas įjungtas: 22 (Dalia Dyrienė )
11:41:04 Mikrofonas išjungtas: 22 (Dalia Dyrienė ) 00:00:00
11:41:08 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
11:41:08 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:24
11:41:39 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:31
11:43:27 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. (TSP-270; A. Valintėlis)
11:43:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:43:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:46:24 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:46:34 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:46:49 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:25
11:48:28 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:48:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:48:31 Mikrofono užklausimas kalbai: 2 (Jonas Jarutis)
11:48:35 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:02:01
11:48:58 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:29
11:49:04 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
11:49:19 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:14
11:51:31 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:56:19 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:07:50
11:58:10 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:58:14 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:00:52 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:02:38
12:01:25 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:14
12:03:06 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:03:06 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:03:09 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:03
12:03:10 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:04
12:03:13 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:03:28 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:11:57
12:03:53 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:40
12:05:22 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:06:56 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:34
12:07:22 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Turistinio patrauklumo didinimas Lietuvos ir Latvijos rytinėje dalyje, plėtojant nematerialųjį kultūros paveldą“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai. (TSP-273; A. Valintėlis)
12:07:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:07:31 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 0
12:07:32 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:07:59 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:26
12:08:17 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:08:21 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:03
12:08:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:08:32 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:04
12:10:42 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Viešojo sektoriaus paslaugų, teikiamų Lietuvos–Latvijos pasienio regiono savivaldybėse, kokybės stiprinimas skatinant bendradarbiavimą bei keliant darbuotojų kompetencijas“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai. (TSP-274; A. Valintėlis)
12:10:49 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:11:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 1 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
12:15:21 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:15:31 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:15:37 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:15:51 Mikrofono užklausimas kalbai: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:15:54 Mikrofono užklausimas kalbai: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:15:57 Mikrofono užklausimas kalbai: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:16:11 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:50
12:16:19 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:41
12:16:34 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:16:35 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
12:16:36 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:16:41 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:16:58 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:17
12:17:58 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:26
12:18:08 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:32
12:18:08 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:21:29 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:20
12:22:19 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:22:31 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:11
12:23:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:23:34 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:23:35 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:24:19 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:51
12:24:21 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
12:25:37 Mikrofono užklausimas kalbai: 6 (Leonas Apšega)
12:25:49 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:02:14
12:25:55 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:26:56 Mikrofono užklausimas kalbai: 26 (Skyr. ved.)
12:26:56 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:02:35
12:27:27 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:31
12:28:02 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:29:44 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:06:10
12:30:57 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:54
12:31:08 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl Žemės sklypo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-300; J. Bakanaitė)
12:32:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:32:13 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 2 , Susilaikymas: 4 , Be-balsavimo: 0
12:33:34 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. (TSP-277; E. Vaitiekūnienė)
12:33:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:34:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:36:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų paskirstymo nuostatų patvirtinimo. (TSP-299; S. Kareiva)
12:36:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:36:48 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:38:38 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
12:39:05 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:27
12:39:49 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:40:04 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:14
12:41:03 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:41:28 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:24
12:41:45 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
12:45:33 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:45:57 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:24
12:49:13 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:07:28
12:49:24 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Zujų paukštynas“ investicijų sutarčių pasirašymui. (TSP-307; A. Valintėlis)
12:49:25 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:49:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:53:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ papildymo. (TSP-306; A. Valintėlis)
12:53:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:54:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:55:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų. (TSP-308; S. Vairienė)
12:55:13 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:55:45 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 1 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 2
12:56:54 Mikrofonas įjungtas: 12 (Danas Baronas )
12:57:59 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:58:00 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
12:58:19 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:19
13:00:01 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:00:17 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:02:16
13:00:36 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:01:36 Mikrofono užklausimas kalbai: 26 (Skyr. ved.)
13:01:42 Mikrofono užklausimas kalbai: 26 (Skyr. ved.)
13:01:48 Mikrofono užklausimas kalbai: 26 (Skyr. ved.)
13:01:49 Mikrofonas išjungtas: 12 (Danas Baronas ) 00:04:54
13:01:52 Mikrofonas įjungtas: 12 (Danas Baronas )
13:01:53 Mikrofono užklausimas kalbai: 26 (Skyr. ved.)
13:01:53 Mikrofonas išjungtas: 12 (Danas Baronas ) 00:00:00
13:03:43 Mikrofonas įjungtas: 12 (Danas Baronas )
13:03:45 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:44
13:04:02 Mikrofonas įjungtas: 3 (Zita Kaušakienė)
13:04:04 Mikrofonas išjungtas: 3 (Zita Kaušakienė) 00:00:01
13:04:05 Mikrofonas įjungtas: 3 (Zita Kaušakienė)
13:04:09 Mikrofonas išjungtas: 12 (Danas Baronas ) 00:00:26
13:04:11 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
13:04:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:22
13:04:37 Mikrofonas išjungtas: 3 (Zita Kaušakienė) 00:00:31
13:04:41 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
13:05:49 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:05:13
13:06:05 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:23
13:06:11 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:06:15 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:03
13:06:18 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:06:19 Mikrofonas įjungtas: 3 (Zita Kaušakienė)
13:06:23 Mikrofonas išjungtas: 3 (Zita Kaušakienė) 00:00:03
13:07:20 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:02
13:07:39 Mikrofonas įjungtas: 3 (Zita Kaušakienė)
13:07:49 Mikrofonas įjungtas: 12 (Danas Baronas )
13:07:50 Mikrofonas išjungtas: 3 (Zita Kaušakienė) 00:00:10
13:07:51 Mikrofonas išjungtas: 12 (Danas Baronas ) 00:00:01
13:11:54 Posėdžio pabaiga