08:56:28 Posėdžio pradžia
09:00:34 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:02:29 Reg-jos pradžia
09:02:38 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
09:02:50 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
09:02:52 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:00:14
09:05:24 Mikrofonas įjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas))
09:08:10 Mikrofonas išjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas)) 00:02:45
09:08:31 Reg-jos pradžia
09:09:55 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:24 , Nedalyvavo:1
09:11:45 Mikrofonas įjungtas: 20 (Tribūna (pranešėjas))
09:13:30 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:13:49 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:19
09:14:39 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:15:12 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:33
09:15:53 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:16:07 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:14
09:16:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl kategorijos suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui (TSP-321; J. Trifeldienė)
09:16:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:17:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:20:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės darbuotojų sąrašo papildymo (TSP-315; R. Ramanauskienė)
09:20:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:20:15 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:21:19 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:22:17 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:57
09:23:30 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:23:46 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:15
09:25:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo (TSP-318; L. Bartulienė)
09:25:33 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:27:03 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:29
09:27:07 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:27:14 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:27:59 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:51
09:29:04 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:50
09:29:50 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:30:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:30:51 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:31:36 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:44
09:32:55 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2016 metais valstybės lėšomis, skiriamomis savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-317; R. Bimbiris)
09:32:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:32:59 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:33:12 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:33:16 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:16
09:34:22 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo (TSP-309; V. Vaitonienė)
09:34:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:35:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-310; V. Vaitonienė)
09:35:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:35:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:36:05 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
09:36:07 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
09:36:16 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:08
09:36:20 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:14
09:37:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-311; R. Totorienė)
09:37:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:37:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:38:40 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:38:55 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:15
09:40:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo (TSP-313; R. Totorienė)
09:40:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:40:52 Mikrofonas įjungtas: 28 (Saulius Dugnas)
09:40:54 Mikrofonas išjungtas: 28 (Saulius Dugnas) 00:00:01
09:40:58 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:41:51 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo (TSP-314; R. Totorienė)
09:41:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:42:26 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:44:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo (TSP-312; R. Totorienė)
09:44:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:44:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:45:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo (TSP-316; R. Totorienė)
09:45:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:45:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:46:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo (TSP-323; R. Totorienė)
09:46:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:46:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:46:55 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo (TSP-319; R. Totorienė)
09:46:56 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:47:03 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:47:10 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
09:47:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-320; R. Totorienė)
09:47:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:48:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:48:38 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:01:28
09:49:23 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:50:42 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo (TSP-324; R. Totorienė)
09:50:43 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:50:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:51:46 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:23
09:51:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (TSP-326; R. Totorienė)
09:51:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:53:14 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:53:15 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:20
09:53:19 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:05
09:54:20 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:54:22 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:02
09:54:31 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:54:52 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:20
09:54:56 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:55:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:58:40 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:58:42 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:02
09:58:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:59:29 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:34
10:00:02 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:00:02 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:00:04 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:01
10:00:06 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:02:35 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:33
10:04:39 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:04:33
10:04:45 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:08:33 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:08:36 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:08:38 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:02
10:09:10 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:04:25
10:11:06 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:11:07 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:11:07 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:33
10:11:56 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:50
10:15:02 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
10:15:03 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:15:03 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:56
10:16:23 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:01:21
10:17:30 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:02:27
10:18:03 Mikrofonas įjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė)
10:18:27 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
10:18:35 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:07
10:20:53 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:20:56 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:03
10:21:20 Mikrofonas išjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė) 00:03:16
10:33:43 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 01:33:08
10:34:44 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
10:36:05 Reg-jos pradžia
10:36:31 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:22 , Nedalyvavo:3
10:39:35 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:39:45 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:40:25 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:41:20 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:55
10:41:47 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:02:11
10:42:45 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:59
10:44:14 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
10:44:18 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
10:44:24 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:00:05
10:44:33 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:18
10:45:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų patvirtinimo (TSP-327; V. Vaitonienė)
10:45:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:45:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 2 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
10:46:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos civilinės saugos funkcijai atlikti paskirstymo pakeitimo (TSP-328; R. Totorienė)
10:47:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:47:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:50:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:51:35 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:17
10:51:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje (TSP-329; R. Ramanauskienė)
10:51:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:52:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:53:55 Mikrofonas įjungtas: 2 (Paulius Pranckūnas)
10:53:57 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (TSP-330; S. Vairienė)
10:54:28 Mikrofonas išjungtas: 2 (Paulius Pranckūnas) 00:00:33
10:54:55 Mikrofonas įjungtas: 2 (Paulius Pranckūnas)
10:54:58 Mikrofonas išjungtas: 2 (Paulius Pranckūnas) 00:00:03
10:55:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:55:14 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:56:24 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:21:40
10:56:41 Posėdžio pabaiga