Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

 


2016-11-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

2016-11-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. lapkričio 24 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl kategorijos suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui.

TSP-321 

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo.

TSP-322

 

J. Trifeldienė

3.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės darbuotojų sąrašo papildymo.

TSP-315

 

R. Ramanauskienė

4.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.

TSP-318

 

L. Bartulienė

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2016 metais valstybės lėšomis, skiriamomis savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-317

 

R. Bimbiris

6.

Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo.

TSP-309

V. Vaitonienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-310

 

V. Vaitonienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-311

R. Totorienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo.

TSP-313

R. Totorienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-314

R. Totorienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo.

TSP-312

 

R. Totorienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-316

 

R. Totorienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-323

 

R. Totorienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-319

R. Totorienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-320

 

R. Totorienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-324

R. Totorienė

17.

Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį.

TSP-326

R. Totorienė

18.

Dėl Komisijos sudarymo 2016 m. spalio 27 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narių teikime pateiktiems faktams ištirti.

TSP-325

J. Bakanaitė

19.

Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų patvirtinimo.

TSP-327

V. Vaitonienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos civilinės saugos funkcijai atlikti paskirstymo pakeitimo.

TSP-328

R. Totorienė

 

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje.

TSP-329

R. Ramanauskienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

TSP-330

S. Vairienė

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“