Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašaiKupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio įrašas I dalis

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio įrašas II dalis

 


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. gruodžio 22 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro direktoriaus Algirdo Venckaus atleidimo iš pareigų.

TSP-334 

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl Administracinės komisijos prie Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-355

 

J. Bakanaitė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-347

 

J. Bakanaitė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. TS-211 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-332

 

L. Bartulienė

5.

Dėl Integralios pagalbos paslaugų asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-345

 

L. Bartulienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-346

L. Bartulienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-96 ,,Dėl Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-331

 

V. Vaitonienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo įrašymo į Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

TSP-338

V. Vaitonienė

9.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

TSP-342

V. Vaitonienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-333

V. Vaitonienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-313 „Dėl Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo“ pakeitimo.

TSP-335

 

V. Vaitonienė

12.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui.

TSP-343

 

V. Vaitonienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-308 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-353

 

V. Vaitonienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-336

M. Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.

TSP-350

 

M. Šalkauskas

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-339

A. Valintėlis

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-351

R. Totorienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-352

R. Totorienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-348

M. Mališauskas

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-344 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo“   pakeitimo.

TSP-337

S. Vairienė

21.

Dėl priemokos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskyrimo.   

TSP-340

S. Vairienė

 

Papildomas klausimas

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Sportimus“ (TSP-354)

 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“