Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


2017-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas III dalis

2017-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2017-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. vasario 24 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-7

D. Šukytė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-33

J. Trifeldienė

3.

Dėl klasių komplektų skaičiaus,   mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2017–2018 mokslo metais nustatymo.

TSP-38

J. Trifeldienė

4.

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-23

J. Trifeldienė

5.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-28

J. Trifeldienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkų 2017–2020 metų priemonių plano patvirtinimo.

TSP-41

J. Trifeldienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-34

J. Trifeldienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo.

TSP-31

J. Trifeldienė

9.

Dėl 2017 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo.

TSP-17

R. Bimbiris

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo.

TSP-19

G. Kukenienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo.

TSP-48

V. Motiejūnienė

12.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.

TSP-11

L. Bartulienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-32

L. Bartulienė

14.

Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Vilmai Mažeikienei.

TSP-43

S. Vairienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-45

S. Vairienė

16.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-24

V. Vaitonienė

17.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

TSP-13

V. Vaitonienė

18.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-16

V. Vaitonienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-12

V. Vaitonienė

20.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-26

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-22

V. Vaitonienė

22.

Dėl Kupiškio rajono tarybos 2000 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 21 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

TSP-21

V. Vaitonienė

23.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos.

TSP-29

V. Vaitonienė

24.

Dėl žemės sklypo pirkimo.

TSP-35

V. Vaitonienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

TSP-3

J. Bakanaitė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-47

J. Bakanaitė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

TSP-30

M. Šalkauskas

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl gyvenamųjų namų kvartalo, kurį riboja Jaunimo gatvė, Kupos upė ir Račiupio upelis Kupiškio mieste, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“ papildymo.

TSP-15

M. Šalkauskas

29.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

TSP-20

M. Šalkauskas

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-8

M. Šalkauskas

31.

Dėl pritarimo projektui „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymas“.

TSP-6

A. Valintėlis

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl pritarimo projekto „Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ įgyvendinimui“ papildymo.

TSP-2

A. Valintėlis

33.

Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo.

TSP-14

A. Valintėlis

34.

Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Naujos kartos vaikų dienos centrai: pažeidžiamų vaikų ir jaunimo rengimas pilnaverčiam moderniam gyvenimui“   dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.

TSP-10

A. Valintėlis

35.

Dėl pritarimo projekto „Ekologiško viešojo transporto plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

TSP-9

A. Valintėlis

36.

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano   papildymo.

TSP-18

A. Valintėlis

37.

Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.

TSP-4

A. Valintėlis

38.

Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Pažeidžiamiausių asmenų grupių socialinė įtrauktis gerinant prieinamumą prie vandens telkinių ir kultūrinių objektų“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.

TSP-5

 

A. Valintėlis

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl pritarimo projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-1

A. Valintėlis

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

TSP-46

A. Valintėlis

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

TSP-42

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.

TSP-36

R. Totorienė

43.

Dėl 2017 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo.

TSP-37

R. Totorienė

44.

Dėl leidimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui nuomotis tarnybinį automobilį.

TSP-39

R. Totorienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-44

M. Šalkauskas

46.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

TSP-27

M. Šalkauskas

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

TSP-40

M. Mališauskas

48.

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2016 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

 

A. Valintėlis

 

Papildomas klausimas

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-143 ,,DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMĄ“ PAKEITIMO


 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“