Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


2017-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas III dalis

2017-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2017-02-24 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. vasario 24 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-7

D. Šukytė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-33

J. Trifeldienė

3.

Dėl klasių komplektų skaičiaus,   mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2017–2018 mokslo metais nustatymo.

TSP-38

J. Trifeldienė

4.

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-23

J. Trifeldienė

5.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-28

J. Trifeldienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkų 2017–2020 metų priemonių plano patvirtinimo.

TSP-41

J. Trifeldienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-34

J. Trifeldienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo.

TSP-31

J. Trifeldienė

9.

Dėl 2017 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo.

TSP-17

R. Bimbiris

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo.

TSP-19

G. Kukenienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo.

TSP-48

V. Motiejūnienė

12.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.

TSP-11

L. Bartulienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-32

L. Bartulienė

14.

Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Vilmai Mažeikienei.

TSP-43

S. Vairienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-45

S. Vairienė

16.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-24

V. Vaitonienė

17.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

TSP-13

V. Vaitonienė

18.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-16

V. Vaitonienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-12

V. Vaitonienė

20.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-26

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-22

V. Vaitonienė

22.

Dėl Kupiškio rajono tarybos 2000 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 21 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

TSP-21

V. Vaitonienė

23.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos.

TSP-29

V. Vaitonienė

24.

Dėl žemės sklypo pirkimo.

TSP-35

V. Vaitonienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

TSP-3

J. Bakanaitė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-47

J. Bakanaitė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

TSP-30

M. Šalkauskas

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl gyvenamųjų namų kvartalo, kurį riboja Jaunimo gatvė, Kupos upė ir Račiupio upelis Kupiškio mieste, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“ papildymo.

TSP-15

M. Šalkauskas

29.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

TSP-20

M. Šalkauskas

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-8

M. Šalkauskas

31.

Dėl pritarimo projektui „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymas“.

TSP-6

A. Valintėlis

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl pritarimo projekto „Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ įgyvendinimui“ papildymo.

TSP-2

A. Valintėlis

33.

Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo.

TSP-14

A. Valintėlis

34.

Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Naujos kartos vaikų dienos centrai: pažeidžiamų vaikų ir jaunimo rengimas pilnaverčiam moderniam gyvenimui“   dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.

TSP-10

A. Valintėlis

35.

Dėl pritarimo projekto „Ekologiško viešojo transporto plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

TSP-9

A. Valintėlis

36.

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano   papildymo.

TSP-18

A. Valintėlis

37.

Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.

TSP-4

A. Valintėlis

38.

Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Pažeidžiamiausių asmenų grupių socialinė įtrauktis gerinant prieinamumą prie vandens telkinių ir kultūrinių objektų“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.

TSP-5

 

A. Valintėlis

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl pritarimo projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-1

A. Valintėlis

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

TSP-46

A. Valintėlis

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.

TSP-42

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.

TSP-36

R. Totorienė

43.

Dėl 2017 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo.

TSP-37

R. Totorienė

44.

Dėl leidimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui nuomotis tarnybinį automobilį.

TSP-39

R. Totorienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-44

M. Šalkauskas

46.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

TSP-27

M. Šalkauskas

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.

TSP-40

M. Mališauskas

48.

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2016 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

 

A. Valintėlis

 

Papildomas klausimas

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-143 ,,DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMĄ“ PAKEITIMO


 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“