Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


2017-03-30 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2017-03-30 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. kovo 30 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo. 

TSP-96

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro nuostatų pakeitimo.

TSP-94

J. Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo.

TSP-100

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo.

TSP-101

J. Trifeldienė

5.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos reorganizavimo.

TSP-102

J. Trifeldienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-55

V. Žilinskas

7.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-58

V. Šeškuvienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-66

R. Latvys

9.

Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-73

G. Gladutienė

10.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2016 m. veiklos ataskaitai.

TSP-54

R. Grinevičienė

11.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.        

TSP-56

B. Zaborskienė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-71

D. Žvybas

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-60

V. Vanagienė

14.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-57

G. Paškauskas

15.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-52

L. Skėrienė

16.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-65

A. Baltutienė

17.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Antašavos-mokyklos daugiafunkcio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-53

V. Vanagienė

18.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-72

S. Kulnickas

19.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-77

I. Skupienė

20.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-82

D. Koženiauskienė

21.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-84

D. Staišiūnienė

22.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-85

M. Morkūnienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

TSP-87

L. Bartulienė

24.

Dėl leidimo įsigyti gyvenamąsias patalpas Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

TSP-98

L. Bartulienė

25.

Dėl Tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos profesionalaus globėjo šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-91

L. Bartulienė

26.

Dėl pritarimo projekto pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ įgyvendinimui.

TSP-61

A. Valintėlis

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.

TSP-51

V. Vaitonienė

28.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei.

TSP-62

V. Vaitonienė

29.

Dėl   ilgalaikio turto panaudos.

TSP-86

V. Vaitonienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

TSP-89

V. Vaitonienė

31.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-92

V. Vaitonienė

32.

Dėl VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

TSP-68

V. Vaitonienė

33.

Dėl visureigių klubo „35 Coliai“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

TSP-69

V. Vaitonienė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir leidimų prekiauti   Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-75

V. Vaitonienė

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“ pakeitimo.

TSP-50

V. Vaitonienė

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-67

V. Vaitonienė

37.

Dėl   Nenaudojamų ir apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-70

V. Vaitonienė

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-166 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-88

V. Vaitonienė

39.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams.

TSP-80

V. Vaitonienė

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo, nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo.

TSP-99

V. Vaitonienė

41.

Dėl   Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. TS-238 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės taisyklių“ pakeitimo.

TSP-93

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.

TSP-74

R. Totorienė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-50 „Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

TSP-64

R. Totorienė

44.

Dėl garantijos suteikimo.

TSP-95

R. Totorienė

45.

Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Dainiui Bardauskui.

TSP-76

S. Vairienė

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-146 ,,Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio rajone“ papildymo.

TSP-97

J. Bakanaitė

47.

Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-63

J. Bakanaitė

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinio sąrašo patvirtinimo 

TSP-104

M. Šalkauskas

2.

Dėl pritarimo projektinio pasiūlymo „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Kupiškio ligoninėje“ teikimui.

TSP-103

R. Ramanauskienė

 

 Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

                    

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“