Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis


 

2017-04-27 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2017-04-27 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. balandžio 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.  

TSP-116

J. Trifeldienė

2.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-115

D. Šakickienė

3.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-117

L. Šližauskienė

4.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-59

L. Kilkuvienė

5.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-118

A. Venckus

6.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-120

V. Aleknienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-135

E. Vaitiekūnienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-119

J. Janušonienė

9.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-133

V. Laučinavičė

10.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.

TSP-131

V. Braknys

11.

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.        

TSP-125

V. Zulonas

12.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.

TSP-110

R. Adomauskas

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-106

K. Pakšys

14.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai.

TSP-123

D. Kytrienė

15.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-127

R. Ramanauskienė

16.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

TSP-143

R. Ramanauskienė

17.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-144

D. Kulbokienė

18.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir Kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

TSP-148

D. Kulbokienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-111

D. Šukytė

20.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitai.

TSP-138

A. Valintėlis

21.

Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

TSP-132

A. Valintėlis

22.

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-124

L. Bartulienė

23.

Dėl Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-134

L. Bartulienė

24.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-107

M. Šalkauskas

25.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-108

M. Šalkauskas

26.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-113

M. Šalkauskas

27.

Dėl   negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-130

M. Šalkauskas

28.

Dėl   negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-109

M. Šalkauskas

29.

Dėl   negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-121

M. Šalkauskas

30.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio teritorinei ligonių kasai.

TSP-122

M. Šalkauskas

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-112

M. Šalkauskas

32.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-126

R. Totorienė

33.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ir Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-128

R. Totorienė

34.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo.

TSP-142

R. Totorienė

35.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-141

R. Totorienė

36.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų.

TSP-140

R. Totorienė

37.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-139

R. Totorienė

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-129

R. Totorienė

39.

Dėl ilgalaikės paskolos.

TSP-136

R. Totorienė

40.

Dėl Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

TSP-137

L. Apšega

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

TSP-147

Ž. Aukštikalnis

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo.

TSP-146

Ž. Aukštikalnis

43.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-114

M. Mališauskas

44.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.

TSP-145

D. Bardauskas

 

Papildomas klausimas

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti  2017 metais (TSP-149; M. Šalkauskas)


 Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 

                    

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“