Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

2017-06-29 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2017-06-29 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, įvyksiančio 2017 m. birželio 29 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstaigos vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-187

D. Kulbokienė

2.

Dėl Religinių bendruomenių projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-202

J. Trifeldienė

3.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui.

TSP-203

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-8 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-201

J. Trifeldienė

5.

Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-208

J. Trifeldienė

6.

Dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinant vaikų teisių pažeidimų užkardymą ir kitas veikas saugant ir ginant vaikus algoritmo patvirtinimo.

TSP-196

V. Motiejūnienė

7.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo.

TSP-212

V. Vaitonienė

8.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

TSP-197

V. Vaitonienė

9.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.

TSP-199

V. Vaitonienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-191

V. Vaitonienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-193

V. Vaitonienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-192

V. Vaitonienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirtinimo.

TSP-198

V. Vaitonienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-363 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio komunalininkas“ pakeitimo.

TSP-205

V. Vaitonienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto (įskaitant socialinio būsto) nuomininkų sumokėto nuomos mokesčio panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-206

V. Vaitonienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.

TSP-188

V. Vaitonienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalo padidinimo.

TSP-194

V. Vaitonienė

18.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo padidinimo ir įstatų patvirtinimo.

TSP-195

V. Vaitonienė

19.

Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo.

TSP-209

V. Vaitonienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“ papildymo.

TSP-204

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-190

V. Vaitonienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklių patvirtinimo.

TSP-189

M. Šalkauskas

23.

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių koordinačių patikslinimo.

TSP-200

M. Šalkauskas

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio skaičiavimo metodikos patvirtinimo.

TSP-215

M. Šalkauskas

25.

Dėl įgaliojimų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

TSP-210

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-213

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.

TSP-216

J. Bakanaitė

28.

Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.

TSP-207

R. Bimbiris

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo.

TSP-214

R. Morkūnaitė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo.

TSP-217

J. Bakanaitė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-344 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-211

S. Vairienė

32.

Dėl Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos narių komandiruotės.

TSP-218

S. Vairienė

33.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės.

TSP-219

S. Vairienė

34.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų.

TSP-220

S. Vairienė

35.

APTARIMUI. Dėl lėšų skyrimo.

 

V. Vaitonienė

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“