Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. rugpjūčio 31 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 2722 (buvusios naftos bazės Kupiškio r. sav., Skapiškio sen., Naivių k.) užterštos teritorijos tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-223

M. Šalkauskas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 2654 (buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k.) naftos produktais užterštos teritorijos tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-227

M. Šalkauskas

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-241

M. Šalkauskas

4.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-224

M. Šalkauskas

5.

Dėl negyvenamojo pastato perdavimo pagal panaudos sutartį Subačiaus bendruomenei.

TSP-225

M. Šalkauskas

6.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.

TSP-226

M. Šalkauskas

7.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo.

TSP-228

M. Šalkauskas

8.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-231

M. Šalkauskas

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-331 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-233

M. Šalkauskas

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-363 „Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio komunalininkas“ pakeitimo.

TSP-237

M. Šalkauskas

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto (įskaitant socialinio būsto) nuomininkų sumokėto nuomos mokesčio panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-236

M. Šalkauskas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl pritarimo projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-222

A. Valintėlis

13.

Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

TSP-234

A. Valintėlis

14.

Dėl pritarimo projektui „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k., sutvarkymas. Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Skapiškio sen., Naivių k., sutvarkymas“.

TSP-235

A. Valintėlis

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-243

A. Valintėlis

16.

Dėl bankrutavusių įmonių nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir pasibaigusiomis bei jų nurašymo iš apskaitos dokumentų.

TSP-240

R. Totorienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-242

R. Totorienė

18.

Dėl leidimo Kupiškio socialinių paslaugų centrui nuomotis tarnybinį automobilį.

TSP-244

R. Totorienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-43 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo“ pakeitimo.

TSP-239

R. Totorienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-245

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių struktūrinių pertvarkymų 2017–2020 metų plano patvirtinimo.

TSP-230

J. Trifeldienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo.

TSP-232

J. Trifeldienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-238

J. Bakanaitė

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

1.

Dėl sutikimo statyti saulės šviesos energijos elektrinę ir ją eksploatuoti.

TSP-246

M. Šalkauskas

2.

Dėl priedo mokėjimo Dainiui Bardauskui už tarnybos

Lietuvos valstybei stažą.

TSP-247

S. Vairienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl klasių komplektų skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2017–2018 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

TSP-248

J. Trifeldienė


Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“