Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. rugsėjo 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Jaunimo problemų sprendimo Kupiškio rajono savivaldybėje 2017–2018 metų priemonių plano patvirtinimo.

TSP-260

J. Trifeldienė

2.

Dėl Studentų rėmimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-261

J. Trifeldienė

3.

Dėl pritarimo projektui „Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

TSP-262

A. Valintėlis

4.

Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo.

TSP-250

L. Bartulienė

5.

Dėl Finansinės paramos globėjams ir šeimynoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-263

L. Bartulienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-249

M. Šalkauskas

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-251

M. Šalkauskas

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų fondo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-252

M. Šalkauskas

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-253

M. Šalkauskas

10.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Šepetos kaimo bendruomenei.

TSP-255

M. Šalkauskas

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto perdavimo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

TSP-254

M. Šalkauskas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-259

M. Šalkauskas

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-313 „Dėl žemės sklypų Technikos g. 6, Kupiškyje, sujungimo detaliojo plano patvirtinimo“ papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

TSP-256

M. Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-258

R. Totorienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-264

R. Totorienė

16.

Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Aurimui Martinkai.

TSP-257

S. Vairienė

 

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-266

R. Totorienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-265

J. Bakanaitė

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemje »


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“