Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


2017-12-21 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2017-12-21 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2017 m. gruodžio 21 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.

TSP-306

J. Trifeldienė

2.

Dėl mokyklų aptarnavimo.

TSP-313

J. Trifeldienė

3.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės vaikų institucinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planui.

TSP-314

L. Bartulienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-315

L. Bartulienė

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2017 metais valstybės lėšomis, skiriamomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-302

R. Bimbiris

6.

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo.

TSP-297

T. Furmonavičius

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-298

M. Šalkauskas

8.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-312

M. Šalkauskas

9.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

TSP-299

M. Šalkauskas

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo.

TSP-311

M. Šalkauskas

11.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

TSP-308

M. Šalkauskas

12.

Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-319

M. Šalkauskas

13.

Dėl pritarimo projektui „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.  

 

TSP-301

A. Valintėlis

14.

Dėl pritarimo projektui „Pirminės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

TSP-300

A. Valintėlis

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-310

A. Valintėlis

16.

Dėl Laimutės Šližauskienės darbo sutarties sąlygų pakeitimo.

TSP-304

S. Vairienė

17.

Dėl Vidos Šeškuvienės darbo sutarties sąlygų pakeitimo.

TSP-303

S. Vairienė

18.

Dėl savivaldybės kontrolieriaus, kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo.

TSP-309

S. Vairienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-121 „Dėl Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-294

R. Totorienė

20.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.

TSP-296

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

TSP-295

R. Totorienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-317

R. Totorienė

23.

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

TSP-293

R. Totorienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

TSP-316

G. Balanoškaitė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-307

J. Bakanaitė

26.

Dėl viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito.

TSP-320

J. Bakanaitė

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų sandėliavimo 2017 metais išlaidų
kompensavimo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai (TSP-321; R. Totorienė)

 

 Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemje »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“