Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. vasario 21 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

TSP-29

L. Apšega

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.

TSP-5

J. Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-7

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-17

J. Trifeldienė

5.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti globos centro funkcijas.

TSP-20

L. Bartulienė

6.

Dėl 2018 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo.

TSP-16

R. Bimbiris

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-2

D. Šukytė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-3

D. Šukytė

9.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai.

TSP-11

M. Šalkauskas

10.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.

TSP-31

M. Šalkauskas

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-15

M. Šalkauskas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-12

M. Šalkauskas

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių.

TSP-14

M. Šalkauskas

14.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.

TSP-18

M. Šalkauskas

15.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

TSP-27

M. Šalkauskas

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

TSP-8

M. Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-19

M. Šalkauskas

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-13

M. Šalkauskas

19.

Dėl pritarimo dovanojimo sutarties sudarymui.

TSP-28

M. Šalkauskas

20.

Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai.

TSP-21

A. Valintėlis

21.

Dėl pritarimo projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo                 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai.

TSP-4

A. Valintėlis

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

TSP-25

A. Valintėlis

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.

TSP-22

R. Totorienė

24.

Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinius automobilius.

TSP-26

R. Totorienė

25.

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

TSP-10

R. Totorienė

26.

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

TSP-9

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-175 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-1

J. Bakanaitė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-6

J. Bakanaitė

29.

Dėl Renginių organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-23

J. Bakanaitė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

TSP-30

S. Vairienė

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Subačiaus bendruomene pratęsimo (TSP-32; M.  Šalkauskas)

 

KLAUSIMAS APTARTI. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2017 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemje »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“