Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Registracijos 9 val. rezultatai: tarybos narių skaičius: 25 ,  dalyvavo: 23 ,  nedalyvavo: 2 (A. Norkus ir M. Puišė)


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis


2018-03-29 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2018-03-29 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. kovo 29 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui.

TSP-61

A. Valintėlis

2.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitai.

TSP-88

A. Valintėlis

3.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-60

A. Bočiulis

4.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-53

V. Šeškuvienė

5.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-57

R. Latvys

6.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-75

M. Morkūnienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-76

D. Koženiauskienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-77

D. Staišiūnienė

9.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-74

I. Skupienė

10.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-50

S. Kulnickas

11.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-59

L. Skėrienė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-56

G. Paškauskas

13.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-55

B. Zaborskienė

14.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-52

V. Vanagienė

15.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-49

D. Žvybas

16.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-73

L. Šližauskienė

17.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-72

D. Šakickienė

18.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-58

L. Kilkuvienė

19.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018–2020 metų strateginiam planui.

TSP-70

A. Venckus

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

TSP-40

Ž. Aukštikalnis

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo.

TSP-42

Ž. Aukštikalnis

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-162 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.

TSP-37

V. Beinoris

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-62

D. Šukytė

24.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-67

J. Trifeldienė

25.

Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-64

J. Trifeldienė

26.

Dėl Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-66

J. Trifeldienė

27.

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-68

J. Trifeldienė

28.

Dėl klasių ir mokinių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2018–2019 mokslo metais nustatymo.

TSP-79

J. Trifeldienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-38

J. Trifeldienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio Kupiškio rajono savivaldybėje 2017–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-87

J. Trifeldienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

TSP-78

J. Trifeldienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės studentų rėmimo komisijos sudarymo.

TSP-63

J. Trifeldienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

TSP-80

L. Bartulienė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-41

L. Bartulienė

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-82

L. Bartulienė

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Kupiškio rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-81

L. Bartulienė

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-43

L. Bartulienė

38.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-47

M. Šalkauskas

39.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Noriūnų bendruomenei pratęsimo.

TSP-48

M. Šalkauskas

40.

Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos.

TSP-39

M. Šalkauskas

41.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-35

M. Šalkauskas

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-34

M. Šalkauskas

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-65

M. Šalkauskas

44.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

TSP-46

M. Šalkauskas

45.

Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-36

R. Totorienė

46.

Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui nuomotis tarnybinį automobilį.

TSP-44

R. Totorienė

47.

Dėl leidimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai nuomotis tarnybinį automobilį.

TSP-51

R. Totorienė

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-54

R. Totorienė

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

TSP-45

J. Bakanaitė

50.

Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo.

TSP-69

J. Bakanaitė

 

 Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“