Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 


2018-04-26 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2018-04-26 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. balandžio 26 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl leidimo įsigyti gyvenamąsias patalpas Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

TSP-145

L. Bartulienė

2.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-112

V. Žilinskas

3.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-85

R. Grinevičienė

4.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-94

A. Venckus

5.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-91

V. Aleknienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2018–2020 metų strateginiam planui.

TSP-86

V. Aleknienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-92

J. Janušonienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018–2020 metų strateginiam planui.

TSP-71

J. Janušonienė

9.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-93

E. Vaitiekūnienė

10.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro 2018–2020 metų strateginiam planui.

TSP-97

E. Vaitiekūnienė

11.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-135

V. Laučinavičė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-116

D. Kytrienė

13.

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2017 metų ataskaitai.

TSP-127

V. Zulonas

14.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2017 metų ataskaitai.

TSP-104

V. Braknys

15.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2017 metų ataskaitai.

TSP-103

R. Adomauskas

16.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-95

D. Kulbokienė

17.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

TSP-129

D. Kulbokienė

18.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-121

D. Kulbokienė

19.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

TSP-110

D. Kulbokienė

20.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų.

TSP-96

D. Kulbokienė

21.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-123

R. Ramanauskienė

22.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

TSP-130

R. Ramanauskienė

23.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-128

R. Ramanauskienė

24.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2018 metų kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

TSP-132

R. Ramanauskienė

25.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo.

TSP-131

R. Ramanauskienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

TSP-101

J. Trifeldienė

27.

Dėl pritarimo dalyvavimui projekte-konkurse.

TSP-139

J. Trifeldienė                                                             

28.

Dėl Kupiškio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-109

J. Trifeldienė

29.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-111

J. Trifeldienė

30.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.

TSP-114

J. Trifeldienė

31.

Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-99

J. Trifeldienė

32.

Dėl Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-98

J. Trifeldienė

33.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-113

J. Trifeldienė

34.

Dėl Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-107

J. Trifeldienė

35.

Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-106

J. Trifeldienė

36.

Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-89

J. Trifeldienė

37.

Dėl Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo.

TSP-108

J. Trifeldienė

38.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo.

TSP-105

J. Trifeldienė

39.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ nuostatų patvirtinimo.

TSP-102

J. Trifeldienė

40.

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui.

TSP-140

A. Valintėlis

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai“ pakeitimo.

TSP-117

A. Valintėlis

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl pritarimo projekto „Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-122

A. Valintėlis

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl pritarimo projekto „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-115

A. Valintėlis

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl pritarimo projektui „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Rudilių k., sutvarkymas. Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Skapiškio sen., Naivių k., sutvarkymas“ pakeitimo.

TSP-126

A. Valintėlis

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2016 metų faktinio investicijų įvykdymo ir 2017–2018 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo“ pakeitimo.

TSP-138

M. Šalkauskas

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo.

TSP-119

M. Šalkauskas

47.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais.

TSP-137

M. Šalkauskas

48.

Dėl Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų sąrašo patvirtinimo.

TSP-90

M. Šalkauskas

49.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-124

R. Totorienė

50.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-125

R. Totorienė

51.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-136

R. Totorienė

52.

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

TSP-120

R. Totorienė

53.

Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

TSP-118

R. Totorienė

54.

Dėl Žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto   mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-100

R. Totorienė

55.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-143

R. Totorienė

56.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

TSP-134

D. Šukytė

57.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

TSP-144

J. Bakanaitė

58.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-141

M. Mališauskas

59.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2017 metų veiklos ataskaitai.

TSP-142

D. Bardauskas

 

 

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo

TSP-147

L. Bartulienė

2.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-146

L. Bartulienė

 

                    

 Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“