Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai2018-06-28 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

 

2018-06-28 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. birželio 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.              

TSP-175

A. Martinka

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.

TSP-188

D. Šukytė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-174

R. Bimbiris

4.

Dėl pritarimo projekto „Buvusio Uoginių karjero Uoginių k., Kupiškio r., sutvarkymas“ įgyvendinimui.

TSP-181

A. Valintėlis

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ pakeitimo.

TSP-192

A. Valintėlis

6.

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano papildymo.

TSP-176

A. Valintėlis

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo.

TSP-193

A. Valintėlis

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“ pakeitimo.

TSP-172

M. Šalkauskas

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“ pakeitimo.

TSP-171

M. Šalkauskas

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“ pakeitimo.

TSP-170

M. Šalkauskas

11.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.                

TSP-177

M. Šalkauskas

12.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

TSP-173

M. Šalkauskas

13.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo.

TSP-191

M. Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-183

M. Šalkauskas

15.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Adomynės kaimo bendruomenei.

TSP-179

M. Šalkauskas

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.

TSP-178

M. Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-197 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo“ pakeitimo.

TSP-186

M. Šalkauskas

18.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-185

L. Bartulienė

19.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.

TSP-180

L. Bartulienė

20.

Dėl Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-187

L. Bartulienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl Tėvų globos netekusio vaiko laikinosios globos profesionalaus globėjo šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-184

L. Bartulienė

22.

Dėl Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-194

L. Bartulienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš Savivaldybės biudžeto maksimalių finansavimo dydžių nustatymo.

TSP-182

L. Bartulienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-189

R. Totorienė

25.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo.

TSP-190

J. Bakanaitė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-47 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-169

S. Vairienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-134 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-195

S. Vairienė

28.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės.

TSP-196

S. Vairienė

29.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų.

TSP-197

S. Vairienė

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.  

TSP-205

M. Šalkauskas

2.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriui siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

TSP-202

M. Šalkauskas

3.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

TSP-203

M. Šalkauskas

4.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

TSP-204

M. Šalkauskas

5.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas viešajai įstaigai Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

TSP-206

M. Šalkauskas

6.

Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

TSP-207

M. Šalkauskas

7.

Dėl sutikimo rekonstruoti viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės naudojamą pastatą, esantį Krantinės g. 28, Kupiškio mieste

TSP-199

M. Šalkauskas

8.

Dėl leidimo įsigyti butą Kupiškio rajono

savivaldybės nuosavybėn.

TSP-209

M. Šalkauskas

9.

Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

TSP-200

J. Trifeldienė

10.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-208

R. Totorienė

11.

Dėl Savivaldybės atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą.

TSP-201

J. Bakanaitė

 

12.

Dėl Savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos komandiruotės.

TSP-198

J. Bakanaitė

 

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“