Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašaiIndividualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2018-09-27 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. rugsėjo 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-229

L. Bartulienė

2.

Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo.

TSP-215

L. Bartulienė

3.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-210

L. Bartulienė

4.

Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo.

TSP-226

L. Bartulienė

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-233

L. Bartulienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriui siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“ pakeitimo.

TSP-221

A. Visockienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“ pakeitimo.

TSP-223

A. Visockienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“ pakeitimo.

TSP-222

A. Visockienė

9.

Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo projektui.

TSP-224

A. Visockienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-211

M. Šalkauskas

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-230

M. Šalkauskas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-212

M. Šalkauskas

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo Kupiškio r. Alizavos pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-213

M. Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.

TSP-219

M. Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais“ pakeitimo.

TSP-234

M. Šalkauskas

16.

Dėl butų Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo.

TSP-231

M. Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.

TSP-232

M. Šalkauskas

18.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ 2017–2021 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo.

TSP-237

M. Šalkauskas

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-225

D. Šukytė

20.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-216

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-217

R. Totorienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-218

R. Totorienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-227

R. Totorienė

24.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-228

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-235

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-220

J. Bakanaitė

27.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktorės Irenos Skupienės atleidimo iš pareigų.

TSP-236

J. Trifeldienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-47 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-214

M. Mališauskas

29.

Dėl tarnybinio nusižengimo.

TSP-238

 

Klausimas aptarti. Dėl žemės mokesčio lengvatų Kupiškio rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams 2018–2019 metais.

 

Papildomas klausimas

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui ir sutarties pasirašymui

TSP-239

J. Trifeldienė

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“