Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

 2018-11-29 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas


 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. lapkričio 29 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktorės Laimutės Šližauskienės atleidimo iš pareigų.

TSP-279

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo.

TSP-263

J. Trifeldienė

3.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui.

TSP-259

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-273

J. Trifeldienė

5.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte.

TSP-277

J. Trifeldienė

6.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui ir sutarties pasirašymui.

TSP-261

J. Trifeldienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl 2018 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų   melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-266

R. Bimbiris

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-278

S. Vairienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-121 ,,Dėl Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-272

J. Panka

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-282

L. Bartulienė

11.

Dėl Savivaldybės viešojo pastato Vytauto g. 2, Kupiškyje, atnaujinimo didinant energijos vartojimo efektyvumą.

TSP-262

A. Valintėlis

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-269

A. Valintėlis

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ papildymo.

TSP-256

M. Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-257

M. Šalkauskas

15.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Adomynės kaimo bendruomenei.

TSP-267

M. Šalkauskas

16.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-265

M. Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo.

TSP-268

M. Šalkauskas

18.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.

TSP-271

M. Šalkauskas

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.

TSP-260

M. Šalkauskas

20.

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriui.

TSP-276

M. Šalkauskas

21.

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriui.

TSP-275

M. Šalkauskas

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo.

TSP-281

M. Šalkauskas

23.

Dėl buitinių nuotekų išvežimo kainos nustatymo.

TSP-284

V. Zulonas

24.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.

TSP-258

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo.

TSP-264

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-280

R. Totorienė

27.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

TSP-283

J. Bakanaitė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-274

M. Mališauskas

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“