09:00:00 Posėdžio pradžia
09:00:53 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
09:01:55 Reg-jos pradžia
09:02:05 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:25 , Nedalyvavo:0
09:03:41 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:04:37 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:55
09:06:40 Mikrofonas įjungtas: 1
09:08:24 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:08:37 Mikrofonas įjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas)
09:08:39 Mikrofonas išjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas) 00:00:02
09:08:43 Mikrofonas įjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius)
09:08:49 Mikrofonas įjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas)
09:08:50 Mikrofonas išjungtas: 1 00:02:09
09:08:50 Mikrofonas įjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė)
09:08:56 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:31
09:09:13 Mikrofonas išjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas) 00:00:24
09:09:27 Mikrofonas išjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius) 00:00:43
09:09:44 Mikrofonas išjungtas: 24 (Ričerdas Kriovė) 00:00:53
09:10:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo. (TSP-310; J.Bakanaitė)
09:10:12 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:10:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:10:45 Mikrofonas įjungtas: 1
09:11:31 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
09:11:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos atleidimo iš pareigų slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo. (TSP-314; J.Bakanaitė)
09:15:23 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:03:52
09:17:36 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:18:26 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:19:15 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:39
09:20:52 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:02:25
09:21:54 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
09:22:00 Balsavimo pabaiga
09:22:07 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:12
09:23:13 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
09:23:49 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:35
09:25:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: ALTERNATYVUS BALSAVIMAS
09:25:22 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:25:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 6 , Ne: 19 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:25:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos atleidimo iš pareigų slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo. (TSP-314; J.Bakanaitė)
09:25:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:26:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:35:42 Mikrofonas įjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas)
09:35:43 Mikrofonas įjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius)
09:38:17 Mikrofonas išjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius) 00:02:34
09:38:57 Mikrofonas išjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas) 00:03:15
09:39:13 Mikrofonas įjungtas: 18 (Zigmas Paulauskas)
09:43:02 Mikrofonas išjungtas: 18 (Zigmas Paulauskas) 00:03:49
09:43:03 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:45:04 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:00
09:45:07 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:45:09 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
09:45:12 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:03
09:46:29 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:01:21
09:46:31 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
09:49:04 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:49:17 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:02:46
09:50:07 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:03
09:55:01 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:55:26 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:25
10:02:23 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:01:30
10:27:53 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
10:27:55 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:00:02
10:27:56 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
10:28:28 Reg-jos pradžia
10:28:42 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:25 , Nedalyvavo:0
10:31:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl Aurimo Martinkos atleidimo iš Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą. (TSP-311; D. Bardauskas)
10:31:22 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:31:38 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
10:47:18 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:19:21
10:47:56 Mikrofonas išjungtas: 1 01:37:11
10:58:53 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
10:59:05 Mikrofonas įjungtas: 1
10:59:41 Reg-jos pradžia
11:00:02 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:25 , Nedalyvavo:0
11:01:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
11:02:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:02:19 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 25 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:02:43 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
11:03:19 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:35
11:03:56 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:05:02
11:05:39 Mikrofonas išjungtas: 1 00:06:34
11:25:07 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
11:26:05 Reg-jos pradžia
11:26:21 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:25 , Nedalyvavo:0
11:26:48 Mikrofonas įjungtas: 1
11:27:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. (TSP-294; J. Bakanaitė)
11:27:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:28:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:28:36 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:29:14 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo. (TSP-290; Ž. Aukštikalnis)
11:29:17 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:29:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:30:03 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:26
11:31:18 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:31:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. (TSP-293; A. Valintėlis)
11:31:19 Mikrofonas įjungtas: 14 (Virginijus Andrijauskas)
11:31:55 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:36
11:33:30 Mikrofonas išjungtas: 14 (Virginijus Andrijauskas) 00:02:10
11:34:31 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
11:35:38 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:01:06
11:35:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:36:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
11:40:14 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
11:40:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Ketinimų protokolo projektui ir Ketinimų protokolo pasirašymui. (TSP-306; J. Trifeldienė)
11:41:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:41:13 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:59
11:41:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:43:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui ir sutarties pasirašymui. (TSP-307; J. Trifeldienė)
11:43:26 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:44:37 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:44:45 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:19
11:45:10 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:33
11:45:32 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:45:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 1 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
11:47:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. (TS-286; J. Trifeldienė)
11:47:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:47:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
11:51:17 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
11:52:42 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:01:24
11:52:42 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
11:52:44 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:00:01
11:52:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo‘‘ pakeitimo. (TSP-287; J. Trifeldienė)
11:52:49 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
11:52:49 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:53:43 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:00:54
11:54:36 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:46
11:55:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:55:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 15 , Ne: 2 , Susilaikymas: 7 , Be-balsavimo: 1
11:56:18 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:56:55 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:37
11:57:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo. (TSP-295; M. Šalkauskas)
11:57:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:57:12 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 25 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:57:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. (TSP-305; M. Šalkauskas)
11:58:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:58:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 25 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:58:54 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:59:14 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:20
11:59:31 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:59:52 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:20
12:00:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo (TSP-309; M. Šalkauskas)
12:00:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:00:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 25 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:03:59 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:08:06 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:04:06
12:08:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-349 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-291; M. Šalkauskas)
12:08:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:08:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 25 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:09:27 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. (TSP-288; M. Šalkauskas)
12:09:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:09:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:10:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-297; M. Šalkauskas)
12:10:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:10:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:13:44 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:13:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-296; M. Šalkauskas)
12:14:01 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:16
12:14:10 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:14:15 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:05
12:14:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:14:31 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:15:48 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:16:11 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:22
12:16:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. (TSP-289; R. Totorienė)
12:16:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:17:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:18:20 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio vaikų dienos centro veiklos projektų finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-312; R. Totorienė)
12:18:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:18:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
12:20:20 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:20:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-292; R. Totorienė)
12:20:57 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:36
12:21:04 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:21:17 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:13
12:23:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:23:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 5
12:24:56 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Gintaro Paškausko atleidimo iš Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų. (TSP-303; S. Vairienė)
12:24:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:25:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
12:26:05 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:26:14 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:09
12:26:26 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:26:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl Gintaro Paškausko skyrimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas. (TSP-304; S. Vairienė)
12:27:04 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:38
12:27:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:27:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:29:17 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:29:18 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:29:21 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:04
12:29:31 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:13
12:29:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-302; S. Vairienė)
12:29:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:29:53 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 2
12:30:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo. (TSP-299; S. Vairienė)
12:30:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:30:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 2
12:31:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-301; S. Vairienė)
12:31:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:31:43 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:32:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo. (TSP-298; S. Vairienė)
12:32:13 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:32:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:33:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-300; S. Vairienė)
12:33:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:33:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:35:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės (TSP-315; S. Vairienė)
12:35:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:35:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:37:48 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
12:39:04 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:15
12:40:29 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl pavedimo UAB „Kupiškio komunalininkas“ teikti Kupiškio rajono gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos, sanitarijos ir teritorijų valymo, viešųjų zonų, kapinių priežiūros paslaugas, pritarimo laikinosios paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir pavedimo administracijos direktoriui. (TSP-308; M. Mališauskas)
12:40:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:41:02 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
12:42:07 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl priemokos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-316; S. Vairienė)
12:42:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:42:38 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 1 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:42:57 Mikrofonas išjungtas: 1 01:16:09
12:45:59 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:20:52
12:49:02 Posėdžio pabaiga