Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2018-12-20 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2018-12-20 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2018 m. gruodžio 20 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.

TSP-310

J. Bakanaitė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo Aurimo Martinkos atleidimo iš pareigų slapto balsavimo biuletenio patvirtinimo.

TSP-314

J. Bakanaitė

3.

Dėl Aurimo Martinkos atleidimo iš Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą.

TSP-311

D. Bardauskas

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.

TSP-313

D. Bardauskas

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-26 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-294

J. Bakanaitė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo.

TSP-290

Ž. Aukštikalnis

7.

Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

TSP-293

A. Valintėlis

8.

Dėl pritarimo Ketinimų protokolo projektui ir Ketinimų protokolo pasirašymui.

TSP-306

J. Trifeldienė

9.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui ir sutarties pasirašymui.

TSP-307

J. Trifeldienė

10.

Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų dalinio finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

TS-286

J. Trifeldienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-8 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo‘‘ pakeitimo.

TSP-287

J. Trifeldienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų   centrui“ pakeitimo.

TSP-295

M. Šalkauskas

13.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-305

M. Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo

TSP-309

M. Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-349 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-291

M. Šalkauskas

16.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.

TSP-288

M. Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-297

M. Šalkauskas

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-296

M. Šalkauskas

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

TSP-289

R. Totorienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio vaikų dienos centro veiklos projektų finansavimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-312

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-292

R. Totorienė

22.

Dėl Gintaro Paškausko atleidimo iš Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

TSP-303

S. Vairienė

23.

Dėl Gintaro Paškausko skyrimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

TSP-304

S. Vairienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-302

S. Vairienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo.

TSP-299

S. Vairienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-301

S. Vairienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo.

TSP-298

S. Vairienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-300

S. Vairienė

29.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės

TSP-315

S. Vairienė

30.

Dėl pavedimo UAB „Kupiškio komunalininkas“ teikti Kupiškio rajono gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos, sanitarijos ir teritorijų valymo, viešųjų zonų, kapinių priežiūros paslaugas, pritarimo laikinosios paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir pavedimo administracijos direktoriui.

TSP-308

M. Mališauskas

 

Papildomas klausimas

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl priemokos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskyrimo“ pripažinimo netekusiu galios ( TSP-316)

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“