Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2019-02-21 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2019-02-21 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. vasario 21 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-15 V. Žilinskas
2. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-17 V. Šeškuvienė
3. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-28 R. Latvys
4. Dėl pritarimo Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-29 D. Žvybas
5. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-27 L. Skėrienė
6. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-16 V. Vanagienė
7. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos   2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-12 G. Paškauskas
8. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-11 B. Zaborskienė
9. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-14 D. Koženiauskienė
10. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-10 D. Staišiūnienė
11. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-13 M. Morkūnienė
12. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-26 D. Šakickienė
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo. TSP-7 D. Šukytė
14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo. TSP-20 D. Šukytė
15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. TSP-25 L. Apšega
16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. TSP-35 S. Dugnas
17. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. TSP-31 L. Bartulienė
18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-1 L. Bartulienė
19. Dėl 2019 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminaraus sąrašo patvirtinimo. TSP-8 S. Kareiva
20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. TSP-24 A. Valintėlis
21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. TSP-33 R. Totorienė
22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-9 R. Totorienė
23. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo. TSP-6 R. Totorienė
24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo. TSP-2 M. Šalkauskas
25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-3 M. Šalkauskas
26. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Miliūnai“. TSP-5 M. Šalkauskas
27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-155 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo. TSP-21 M. Šalkauskas
28. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. TSP-4 M. Šalkauskas
29. Dėl Pastatų Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. TSP-32 M. Šalkauskas
30. Dėl turto perdavimo. TSP-34 M. Šalkauskas
31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų   priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. TSP-23 M. Šalkauskas
32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo. TSP-22 M. Šalkauskas
33. Dėl priedo mokėjimo Vilmai Mažeikienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. TSP-18 S. Vairienė
34. Dėl priedo mokėjimo Dainiui Bardauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. TSP-19 S. Vairienė
35. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo. TSP-36 S. Vairienė
36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-30 I. Gudas

 

KLAUSIMAS APTARTI. Kupiškio rajono savivaldybės integruotos teritorijų vystymo programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“