09:00:00 Posėdžio pradžia
09:00:30 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
09:03:02 Reg-jos pradžia
09:03:20 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:24 , Nedalyvavo:1
09:08:25 Mikrofonas įjungtas: 1
09:09:29 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:10:25 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:55
09:10:37 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:11:10 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:11:51 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:14
09:13:58 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:02:47
09:14:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-15; V. Žilinskas)
09:15:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:15:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:15:55 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:16:30 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:34
09:17:06 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:17:08 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:17:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:41
09:18:25 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:18:26 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:01
09:18:53 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:47
09:21:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-17; V. Šeškuvienė)
09:22:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:22:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:22:44 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:22:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-28; R. Latvys)
09:23:25 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:41
09:23:42 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:23:47 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:24:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-29; D. Žvybas)
09:24:27 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:24:55 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:28
09:25:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:25:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:25:36 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:25:50 Mikrofonas įjungtas: 18 (Zigmas Paulauskas)
09:27:01 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:24
09:27:19 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:27:31 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:11
09:29:04 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:29:08 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:03
09:29:26 Mikrofonas išjungtas: 18 (Zigmas Paulauskas) 00:03:35
09:29:37 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:29:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-27; L. Skėrienė)
09:31:00 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:22
09:31:17 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:31:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:32:02 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:32:03 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:00
09:32:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-16; V. Vanagienė)
09:32:04 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:32:58 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:53
09:33:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:33:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:33:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-12; G. Paškauskas)
09:33:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:34:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-11; B. Zaborskienė)
09:34:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:35:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-14; D. Koženiauskienė)
09:35:22 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:35:38 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:36:18 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:36:37 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:18
09:37:06 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:37:10 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
09:37:11 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:00:01
09:37:18 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:11
09:38:27 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-10; D. Staišiūnienė)
09:38:30 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:39:35 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:05
09:40:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:40:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:41:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-13; M. Morkūnienė)
09:41:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:41:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:41:48 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:41:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:00
09:42:00 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:42:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-26; D. Šakickienė)
09:42:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:42:29 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:29
09:42:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:42:43 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:44:41 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:58
09:46:24 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo. (TSP-7; D. Šukytė)
09:46:26 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:46:35 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:47:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo. (TSP-20; D. Šukytė)
09:47:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:47:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:47:41 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:49:03 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:01:21
09:49:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (TSP-25; L. Apšega)
09:49:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:49:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:52:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. (TSP-35; S. Dugnas)
09:52:34 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:52:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:54:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-31; L. Bartulienė)
09:54:34 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:54:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:55:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-1; L. Bartulienė)
09:56:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:56:17 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:57:17 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:58:14 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:56
09:58:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl 2019 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminaraus sąrašo patvirtinimo. (TSP-8; S. Kareiva)
09:59:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:59:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:00:42 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:02:09 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:26
10:02:17 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
10:02:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. (TSP-24; A. Valintėlis)
10:02:33 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
10:02:41 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:07
10:04:31 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:04:34 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:02:16
10:05:22 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
10:07:16 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:02:45
10:09:32 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:04:10
10:09:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:09:53 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 0
10:29:36 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:29:36 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
10:30:31 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:54
10:31:23 Mikrofonas įjungtas: 12 (Aurimas Martinka)
10:33:37 Mikrofonas išjungtas: 12 (Aurimas Martinka) 00:02:14
10:34:05 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:04:29
10:34:56 Mikrofonas įjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius)
10:35:30 Mikrofonas išjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius) 00:00:33
10:36:28 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
10:36:29 Mikrofonas įjungtas: 21 (Saulius Dugnas)
10:36:32 Mikrofonas išjungtas: 21 (Saulius Dugnas) 00:00:03
10:37:21 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:00:53
10:37:25 Mikrofonas įjungtas: 21 (Saulius Dugnas)
10:37:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. (TSP-33; R. Totorienė)
10:37:25 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
10:37:25 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:42:40 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:05:14
10:46:38 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:09:13
10:48:20 Mikrofonas išjungtas: 21 (Saulius Dugnas) 00:10:55
10:48:20 Mikrofonas įjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius)
10:50:28 Mikrofonas išjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius) 00:02:08
10:50:38 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:50:40 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:01
10:53:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:53:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 1 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 0
10:53:27 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:53:45 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:17
10:54:46 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:54:15
10:54:54 Mikrofonas išjungtas: 1 01:46:29
11:12:29 Mikrofonas įjungtas: 1
11:12:35 Mikrofonas išjungtas: 1 00:00:05
11:19:02 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
11:20:43 Reg-jos pradžia
11:21:04 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:24 , Nedalyvavo:1
11:21:23 Mikrofonas įjungtas: 1
11:22:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-9; R. Totorienė)
11:22:49 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:22:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:23:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo. (TSP-6; R. Totorienė)
11:23:40 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:23:46 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:24:42 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo. (TSP-2; M. Šalkauskas)
11:24:44 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:25:03 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:25:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-3; M. Šalkauskas)
11:25:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:26:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:26:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Miliūnai“. (TSP-5; M. Šalkauskas)
11:26:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:26:47 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:27:39 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-155 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo. (TSP-21; M. Šalkauskas)
11:27:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:27:58 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:29:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. (TSP-4; M. Šalkauskas)
11:29:27 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:29:35 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:31:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Pastatų Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-32; M. Šalkauskas)
11:31:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:31:43 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:32:40 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl turto perdavimo. (TSP-34; M. Šalkauskas)
11:32:43 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:33:12 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:33:54 Mikrofonas įjungtas: 14 (Virginijus Andrijauskas)
11:33:57 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (TSP-23; M. Šalkauskas)
11:34:39 Mikrofonas išjungtas: 14 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:45
11:34:48 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
11:34:51 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:02
11:35:14 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:35:52 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:37
11:36:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:36:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:37:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo. (TSP-22; M. Šalkauskas)
11:37:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:37:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:38:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl priedo mokėjimo Vilmai Mažeikienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. (TSP-18; I. Gudas)
11:38:33 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:38:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 0
11:39:14 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:39:50 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:36
11:39:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo. (TSP-36; I. Gudas)
11:40:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:40:19 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
11:41:49 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:42:07 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:17
11:43:58 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
11:43:58 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:43:58 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:44:00 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:01
11:44:00 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:01
11:44:01 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:44:39 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:00:41
11:46:10 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-30; I. Gudas)
11:46:13 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:02:12
11:46:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:46:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:46:52 Mikrofonas išjungtas: 1 00:25:28
11:47:00 Mikrofonas įjungtas: 1
11:48:25 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
11:49:00 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:00:34
11:50:14 Mikrofonas išjungtas: 1 00:03:14
11:51:12 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:32:09
11:52:21 Posėdžio pabaiga