Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2019-02-21 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2019-02-21 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. vasario 21 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-15 V. Žilinskas
2. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-17 V. Šeškuvienė
3. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-28 R. Latvys
4. Dėl pritarimo Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-29 D. Žvybas
5. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-27 L. Skėrienė
6. Dėl pritarimo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-16 V. Vanagienė
7. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos   2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-12 G. Paškauskas
8. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-11 B. Zaborskienė
9. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-14 D. Koženiauskienė
10. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-10 D. Staišiūnienė
11. Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-13 M. Morkūnienė
12. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. TSP-26 D. Šakickienė
13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo. TSP-7 D. Šukytė
14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo. TSP-20 D. Šukytė
15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. TSP-25 L. Apšega
16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. TSP-35 S. Dugnas
17. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. TSP-31 L. Bartulienė
18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-1 L. Bartulienė
19. Dėl 2019 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminaraus sąrašo patvirtinimo. TSP-8 S. Kareiva
20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. TSP-24 A. Valintėlis
21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo. TSP-33 R. Totorienė
22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-9 R. Totorienė
23. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo. TSP-6 R. Totorienė
24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo. TSP-2 M. Šalkauskas
25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-3 M. Šalkauskas
26. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį bendruomenei „Miliūnai“. TSP-5 M. Šalkauskas
27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-155 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo. TSP-21 M. Šalkauskas
28. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. TSP-4 M. Šalkauskas
29. Dėl Pastatų Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. TSP-32 M. Šalkauskas
30. Dėl turto perdavimo. TSP-34 M. Šalkauskas
31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų   priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. TSP-23 M. Šalkauskas
32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo. TSP-22 M. Šalkauskas
33. Dėl priedo mokėjimo Vilmai Mažeikienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. TSP-18 S. Vairienė
34. Dėl priedo mokėjimo Dainiui Bardauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. TSP-19 S. Vairienė
35. Dėl Savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo. TSP-36 S. Vairienė
36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. TSP-30 I. Gudas

 

KLAUSIMAS APTARTI. Kupiškio rajono savivaldybės integruotos teritorijų vystymo programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“