Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2019-03-28 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2019-03-28 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. kovo 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

TSP-47

J. Trifeldienė

2.

Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-74

J. Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-61 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo‘‘ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-75

J. Trifeldienė

4.

Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir   priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo.

TSP-80

J. Trifeldienė

5.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-42

R. Grinevičienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-49

D. Pečiukėnienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-48

I. Tuskienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-41

S. Kulnickas

9.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-39

L. Kilkuvienė

10.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-52

A. Venckus

11.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-54

G. Zuozienė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-56

E. Vaitiekūnienė

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-55

J. Janušonienė

14.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-66

D. Kulbokienė

15.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-78

R. Ramanauskienė

16.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-62

L. Buitvydaitė

17.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-38

K. Pakšys  

18.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-64

V. Laučinavičė

19.

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos planui.

TSP-68

V. Laučinavičė

20.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-73

V. Mažeikienė

21.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo (veiklos) 2018 metais ataskaitai.

TSP-65

A. Visockienė

22.

Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-60

V. Zavackas

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

TSP-63

L. Bartulienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-45

L. Bartulienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-46

L. Bartulienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-37

L. Bartulienė

27.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.

TSP-67

M. Šalkauskas

28.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai.

TSP-70

M. Šalkauskas

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-57

M. Šalkauskas

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-61

M. Šalkauskas

31.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-40

M. Šalkauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo.

TSP-79

A. Valintėlis

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo.

TSP-71

R. Totorienė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-50

R. Totorienė

35.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-58

R. Totorienė

36.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-51

R. Totorienė

37.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų.

TSP-59

R. Totorienė

38.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-44

R. Totorienė

39.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-69

R. Totorienė

40.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo.

TSP-72

R. Totorienė

41.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-43

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-81

I. Gudas

43.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-77

M. Mališauskas

44.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-76

D. Bardauskas

 

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“