09:00:00 Posėdžio pradžia
09:00:00 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
09:03:45 Reg-jos pradžia
09:04:02 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:22 , Nedalyvavo:3
09:09:48 Mikrofonas įjungtas: 1
09:11:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl darbo organizavimo vasaros laikotarpiu. (TSP-47; J. Trifeldienė)
09:11:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:11:15 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:12:43 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:13:00 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:17
09:13:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-74; J. Trifeldienė)
09:13:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:13:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:14:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-61 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo‘‘ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-75; J. Trifeldienė)
09:14:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:14:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 1 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:19:48 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:20:21 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:32
09:22:53 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:23:18 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:23:41 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:48
09:23:53 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:35
09:24:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo. (TSP-80; J. Trifeldienė)
09:25:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:25:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 2
09:26:00 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:26:40 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:39
09:27:11 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-42; R. Grinevičienė)
09:27:34 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:27:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:28:22 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-49; D. Pečiukėnienė)
09:28:23 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:28:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:29:11 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:29:30 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:18
09:30:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-48; I. Tuskienė)
09:30:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:30:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
09:31:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-41; S. Kulnickas)
09:31:38 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:31:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:32:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-39; L. Kilkuvienė)
09:32:19 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:32:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:32:56 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:32:56 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-52; A. Venckus)
09:32:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:33:14 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 0 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 24
09:33:55 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:58
09:33:57 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-52; A. Venckus)
09:34:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:12 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:34:47 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:35:23 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:36
09:35:24 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Gasiūnas)
09:35:32 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Gasiūnas) 00:00:07
09:35:34 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Gasiūnas)
09:36:37 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:36:42 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:05
09:36:53 Mikrofonas įjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas)
09:38:16 Mikrofonas išjungtas: 1 00:28:27
09:38:16 Mikrofonas įjungtas: 2 (Leonas Apšega)
09:38:18 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Gasiūnas) 00:02:43
09:39:11 Mikrofonas išjungtas: 6 (Paulius Pranckūnas) 00:02:18
09:40:50 Mikrofonas įjungtas: 1
09:41:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Leonas Apšega) 00:03:33
09:43:59 Mikrofonas įjungtas: 12 (Aurimas Martinka)
09:44:55 Mikrofonas išjungtas: 12 (Aurimas Martinka) 00:00:55
09:45:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-54; G. Zuozienė)
09:45:19 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:45:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:45:56 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:45:56 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:46:46 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:49
09:47:18 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:48:06 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:10
09:49:43 Mikrofonas įjungtas: 21 (Saulius Dugnas)
09:50:40 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:03:21
09:50:51 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:51:13 Mikrofonas išjungtas: 1 00:10:23
09:51:13 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:51:31 Mikrofonas išjungtas: 21 (Saulius Dugnas) 00:01:48
09:51:37 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:23
09:52:34 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
09:54:03 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:11
09:54:37 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmas Paulauskas)
09:56:01 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:56:02 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:03:27
09:56:02 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:56:20 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:18
09:56:35 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
09:56:37 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:35
09:57:14 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:57:17 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmas Paulauskas) 00:02:40
09:57:32 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:18
09:57:59 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:01:23
09:58:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-56; E. Vaitiekūnienė)
09:58:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:58:15 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 0
09:58:45 Mikrofonas įjungtas: 1
09:59:00 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:59:31 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:31
10:00:08 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-55; J. Janušonienė)
10:00:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:00:13 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:00:15 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:01
10:00:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 1 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
10:01:38 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:01:47 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
10:04:50 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
10:04:51 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:04:53 Mikrofonas išjungtas: 1 00:06:07
10:04:53 Mikrofonas įjungtas: 21 (Saulius Dugnas)
10:05:23 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:32
10:05:34 Mikrofonas įjungtas: 1
10:10:06 Mikrofonas išjungtas: 21 (Saulius Dugnas) 00:05:13
10:10:31 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:05:41
10:12:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-66; D. Kulbokienė)
10:12:33 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:12:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:16:35 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
10:17:24 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:17:37 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:01:01
10:17:57 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:32
10:20:17 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:20:31 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:13
10:21:29 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
10:21:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:22:06 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:37
10:22:10 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:40
10:22:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-78; R. Ramanauskienė)
10:22:22 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:22:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:23:11 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:23:55 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:44
10:24:34 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-62; L. Buitvydaitė)
10:24:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:24:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:25:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-38; K. Pakšys )
10:25:38 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:25:46 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:26:27 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:26:30 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:26:39 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:08
10:28:39 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:11
10:32:28 Mikrofonas įjungtas: 7 (Modestas Puišė)
10:32:52 Mikrofonas išjungtas: 7 (Modestas Puišė) 00:00:23
10:34:18 Mikrofonas įjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas)
10:35:09 Mikrofonas išjungtas: 3 (Klaidas Miciūnas) 00:00:50
10:35:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-64; V. Laučinavičė)
10:35:36 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:36:53 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:16
10:39:44 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:39:50 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:40:09 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:40:10 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:01
10:40:23 Mikrofonas įjungtas: 27 (Algirdas Notkus)
10:40:28 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:40:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos planui. (TSP-68; V. Laučinavičė)
10:40:35 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:07
10:41:01 Mikrofonas išjungtas: 27 (Algirdas Notkus) 00:00:38
10:41:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:41:39 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:10
10:42:00 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:42:18 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:17
10:42:57 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:44:16 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:18
10:44:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:44:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:45:27 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:43:47
10:46:23 Mikrofonas išjungtas: 1 00:40:48
11:10:33 Mikrofonas įjungtas: 1
11:11:45 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
11:12:00 Reg-jos pradžia
11:12:11 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
11:17:37 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:17:39 Mikrofonas įjungtas: 21 (Saulius Dugnas)
11:18:12 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:34
11:21:15 Mikrofonas įjungtas: 18 (Administracijos direktorius)
11:22:56 Mikrofonas išjungtas: 18 (Administracijos direktorius) 00:01:40
11:24:16 Mikrofonas išjungtas: 21 (Saulius Dugnas) 00:06:36
11:24:17 Mikrofonas įjungtas: 21 (Saulius Dugnas)
11:24:18 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:25:08 Mikrofonas išjungtas: 21 (Saulius Dugnas) 00:00:51
11:25:14 Mikrofonas įjungtas: 14 (Virginijus Andrijauskas)
11:25:14 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:56
11:25:34 Mikrofonas išjungtas: 14 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:19
11:25:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-73; V. Mažeikienė)
11:26:50 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:27:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 15 , Ne: 1 , Susilaikymas: 7 , Be-balsavimo: 0
11:28:01 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:28:38 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:36
11:28:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo (veiklos) 2018 metais ataskaitai. (TSP-65; A. Visockienė)
11:28:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:28:57 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 1 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:30:00 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:30:04 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
11:30:29 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:29
11:31:35 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:32:05 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:30
11:33:20 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:33:34 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:13
11:36:23 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:06:18
11:36:44 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:36:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Atminimo ženklų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-60; V. Zavackas)
11:37:32 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:48
11:37:38 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:37:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:37:54 Mikrofonas išjungtas: 1 00:27:21
11:37:55 Mikrofonas įjungtas: 1
11:38:17 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:38:50 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:33
11:39:06 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:39:23 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:16
11:39:56 Mikrofonas įjungtas: 12 (Aurimas Martinka)
11:41:28 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:42:04 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:36
11:43:18 Mikrofonas išjungtas: 12 (Aurimas Martinka) 00:03:22
11:44:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. (TSP-63; L. Bartulienė)
11:44:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:44:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:46:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-45; L. Bartulienė)
11:46:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:46:26 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:48:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo krizių centre ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-46; L. Bartulienė)
11:48:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:48:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:48:56 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir jų tenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-37; L. Bartulienė)
11:48:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:49:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:50:02 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:50:13 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:11
11:50:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės poreikiams ir jo nuomos. (TSP-67; M. Šalkauskas)
11:50:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:50:38 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:51:25 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:51:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai. (TSP-70; M. Šalkauskas)
11:51:27 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:01
11:51:32 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:51:41 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
11:51:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:52:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:53:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-57; M. Šalkauskas)
11:53:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:53:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:53:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo“ pakeitimo. (TSP-61; M. Šalkauskas)
11:54:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:54:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:54:51 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn. (TSP-40; M. Šalkauskas)
11:55:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:55:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:56:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo. (TSP-79; A. Valintėlis)
11:56:15 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:56:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:58:14 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo. (TSP-71; R. Totorienė)
11:58:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:58:48 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:59:52 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:59:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-50; R. Totorienė)
11:59:58 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:06
12:00:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:00:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:01:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (TSP-58; R. Totorienė)
12:01:22 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:01:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:02:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (TSP-51; R. Totorienė)
12:02:27 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:02:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:03:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų. (TSP-59; R. Totorienė)
12:03:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:03:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:04:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 38 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (TSP-44; R. Totorienė)
12:05:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:05:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:05:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 39 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. (TSP-69; R. Totorienė)
12:05:42 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:05:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:06:27 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 40 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo. (TSP-72; R. Totorienė)
12:06:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:06:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:06:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 41 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo (TSP-43; R. Totorienė)
12:07:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:07:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:08:46 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:10:00 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:14
12:10:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 42 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. (TSP-81; I. Gudas)
12:10:25 Mikrofonas įjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius)
12:10:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:10:29 Mikrofonas išjungtas: 15 (Augenijus Cesevičius) 00:00:03
12:10:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:13:29 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
12:14:00 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:31
12:14:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 43 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-77; M. Mališauskas)
12:14:39 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
12:17:01 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:02:22
12:17:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:17:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:18:33 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
12:19:31 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:57
12:19:59 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
12:20:01 Mikrofonas įjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus)
12:20:04 Mikrofonas išjungtas: 8 (Bronislovas Rimkus) 00:00:03
12:20:40 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:40
12:22:19 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:22:23 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 44 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-76; D. Bardauskas)
12:24:01 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:41
12:24:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:24:26 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
12:30:28 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:18:43
12:30:31 Mikrofonas išjungtas: 1 00:52:35
12:33:00 Posėdžio pabaiga