Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2019-05-14 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

2019-05-14 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. gegužės 14 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo.

TSP-94

I. Gudas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo.

TSP-117

I. Gudas

3.

Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.

TSP-106

I. Gudas

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.

TSP-119

S. Vairienė

5.

Dėl Daivos Pečiukėnienės skyrimo į Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus pareigas.

TSP-87

J. Trifeldienė

6.

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2018 metų ataskaitai.

TSP-101

V. Zulonas

7.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2018 metų ataskaitai.

TSP-97

R. Adomauskas

8.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2018 metų ataskaitai.

TSP-90

V. Braknys

9.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

TSP-110

V. Koženiauskas

10.

Dėl Studentų rėmimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis komisijos sudarymo.

TSP-107

J. Trifeldienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

TSP-121

J. Trifeldienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir kainų sąrašo patvirtinimo.

TSP-115

J. Trifeldienė

13.

Dėl vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-104

J. Trifeldienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-128

J. Trifeldienė

15.

Dėl Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

TSP-130

J. Trifeldienė

16.

Dėl Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos reorganizavimo.

TSP-129

J. Trifeldienė

17.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio   progimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

TSP-131

J. Trifeldienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-93

A. Gadeckienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-111

Saulius Kareiva

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-120

L. Bartulienė

21.

Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo.

TSP-105

L. Bartulienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-102

A. Valintėlis

23.

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui.

TSP-91

A. Valintėlis

24.

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo.

TSP-133

A. Valintėlis

25.

Dėl pritarimo projektui „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“.

TSP-112

A. Valintėlis

26.

Dėl Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos sudarymo.

TSP-100

A. Valintėlis

27.

Dėl Savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą.

TSP-98

A. Valintėlis

28.

Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.

TSP-89

A. Valintėlis

29.

Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo.

TSP-88

A. Valintėlis

30.

Dėl bešeimininkio turto perėmimo.

TSP -99

A. Valintėlis

31.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais.

TSP-118

M. Šalkauskas

32.

Dėl Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per   gyvenvietes Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose 2019 m. sąrašo patvirtinimo.

TSP-134

M. Šalkauskas

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto (įskaitant socialinio būsto) nuomininkų sumokėto nuomos mokesčio panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.

TSP-113

M. Šalkauskas

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės   nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)   naudoti komisijos sudarymo.

TSP-135

M. Šalkauskas

35.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-114

M. Šalkauskas

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-136

M. Šalkauskas

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-116

R. Totorienė

38.

Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

TSP-124

R. Totorienė

39.

Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų.

TSP-126

R. Totorienė

40.

Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

TSP-125

R. Totorienė

41.

Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

TSP-127

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-132

R. Totorienė

43.

Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą.

TSP-123

I. Gudas

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 TSP-137

I. Gudas

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

TSP-95

S. Vairienė

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.

TSP-96

S. Vairienė

47.

Dėl priedo mokėjimo Mariui Mališauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

TSP-109

S. Vairienė

48.

Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos dydžio nustatymo.

TSP-122

S. Vairienė

49.

 Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų.

 TSP-108

S. Vairienė

 

KLAUSIMAS APTARTI.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Subačiaus, Noriūnų ir Šimonių seniūnijų vėjo energijos infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų patvirtinimo. (Mažvydas Šalkauskas)

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ


1.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės.

TSP-138

S. Vairienė

2.

Dėl pritarimo projekto „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio m.“ įgyvendinimui ir finansavimui.

TSP-140

A. Valintėlis

3.

Dėl pritarimo projekto „Alizavos mokyklos stadiono rekonstravimas“ įgyvendinimui.

TSP-139

A. Valintėlis

4.

Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

TSP-141

S. Kareiva

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“