09:00:00 Posėdžio pradžia
09:01:07 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
09:03:09 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
09:05:02 Reg-jos pradžia
09:05:14 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:21 , Dalyvavo:19 , Nedalyvavo:2
09:05:55 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:05:58 Mikrofonas įjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė)
09:05:59 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:02:50
09:05:59 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
09:06:39 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:44
09:07:56 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:01:56
09:08:59 Mikrofonas išjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė) 00:03:01
09:10:11 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
09:12:01 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:12:41 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:39
09:12:46 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:02:34
09:13:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:13:38 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
09:13:43 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
09:13:44 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
09:13:58 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:00:14
09:14:02 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:14:15 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:31
09:15:32 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:29
09:16:57 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO
09:17:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:17:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 13 , Ne: 7 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:18:50 Mikrofonas įjungtas: 22 (Skaistutė Paulauskienė )
09:18:54 Mikrofonas išjungtas: 22 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:04
09:19:02 Mikrofonas įjungtas: 22 (Skaistutė Paulauskienė )
09:19:03 Mikrofonas išjungtas: 22 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:01
09:23:22 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
09:27:15 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:29:40 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:25
09:31:31 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:30:23
09:31:56 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:08:33
09:44:33 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
09:44:44 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:00:11
09:44:50 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
09:45:42 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
09:46:22 Mikrofonas įjungtas: 10 (Algirdas Notkus)
09:46:40 Mikrofonas įjungtas: 13 (Lina Kaušakienė)
09:46:45 Mikrofonas išjungtas: 10 (Algirdas Notkus) 00:00:22
09:46:56 Mikrofonas įjungtas: 17 (Agnė Šerelienė)
09:46:59 Mikrofonas išjungtas: 13 (Lina Kaušakienė) 00:00:18
09:47:06 Mikrofonas išjungtas: 17 (Agnė Šerelienė) 00:00:09
09:47:06 Mikrofonas įjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė)
09:47:17 Mikrofonas išjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė) 00:00:10
09:47:50 Mikrofonas įjungtas: 6 (Daiva Bubulienė)
09:47:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Daiva Bubulienė) 00:00:02
09:47:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Daiva Bubulienė)
09:48:06 Mikrofonas išjungtas: 6 (Daiva Bubulienė) 00:00:11
09:48:07 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:48:22 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:14
09:48:24 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:48:26 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:48:29 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:03
09:48:42 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:17
09:49:11 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:49:28 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:16
09:49:33 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:50:10 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:36
09:50:51 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:50:51 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:50:56 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:04
09:51:07 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:16
09:51:07 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
09:51:37 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:30
09:52:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo. (TSP-94; I. Gudas)
09:53:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:53:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 1 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:54:57 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo. (TSP-117; I. Gudas)
09:54:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:55:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:56:06 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
09:56:10 Mikrofonas įjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė)
09:56:11 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:10:29
09:56:11 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
09:56:20 Mikrofonas išjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė) 00:00:10
09:56:39 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:56:43 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:00:36
09:56:48 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
09:56:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo. (TSP-106; I. Gudas)
09:57:00 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:49
09:57:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:57:09 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:58:56 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
10:00:37 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:00:41 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:01:15 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:37
10:02:09 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
10:02:49 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:02:08
10:02:55 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:03:26 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:31
10:04:33 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:02:23
10:05:23 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:06:27
10:08:40 Mikrofonas įjungtas: 15 (Atstovai)
10:11:39 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:26:48
10:15:14 Mikrofonas išjungtas: 15 (Atstovai) 00:06:33
10:18:03 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
10:19:07 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
10:20:01 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:54
10:20:02 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
10:21:48 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo. (TSP-119; S. Vairienė)
10:22:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:22:15 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 2 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:25:05 Mikrofonas įjungtas: 6 (Daiva Bubulienė)
10:25:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl Daivos Pečiukėnienės skyrimo į Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktoriaus pareigas. (TSP-87; J. Trifeldienė)
10:25:06 Mikrofonas išjungtas: 6 (Daiva Bubulienė) 00:00:01
10:25:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:25:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:26:30 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:26:48 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:18
10:28:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2018 metų ataskaitai. (TSP-101; V. Zulonas)
10:28:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:28:57 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:29:45 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:30:21 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:35
10:31:56 Mikrofonas įjungtas: 19 (Saulius Dugnas)
10:32:17 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
10:34:32 Mikrofonas išjungtas: 19 (Saulius Dugnas) 00:02:36
10:35:13 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:02:56
10:36:48 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
10:37:54 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:01:06
10:39:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2018 metų ataskaitai. (TSP-97; R. Adomauskas)
10:39:40 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:39:58 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
10:40:41 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
10:41:00 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:00:18
10:42:07 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Umbra)
10:42:23 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Umbra) 00:00:16
10:42:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2018 metų ataskaitai. (TSP-90; V. Braknys)
10:42:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:43:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:44:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai. (TSP-110; V. Koženiauskas)
10:44:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:44:19 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:45:48 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:45:59 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:11
10:46:29 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl Studentų rėmimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis komisijos sudarymo. (TSP-107; J. Trifeldienė)
10:46:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:46:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:47:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. (TSP-121; J. Trifeldienė)
10:47:50 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:47:59 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:50:58 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:51:10 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:12
10:51:34 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir kainų sąrašo patvirtinimo. (TSP-115; J. Trifeldienė)
10:51:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:51:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:53:10 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:53:22 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:11
10:53:46 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:53:55 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
10:59:11 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-104; J. Trifeldienė)
10:59:13 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:59:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:10:04 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
11:10:31 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:00:27
11:11:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-128; J. Trifeldienė)
11:11:14 Mikrofonas įjungtas: 28 (Eglė Blaževičienė)
11:11:15 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:11:19 Mikrofonas išjungtas: 28 (Eglė Blaževičienė) 00:00:05
11:11:46 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 12 , Ne: 6 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
11:12:30 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:54:27
11:13:05 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:53:02 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS 2019-05-14
11:17:12 Posėdžio pradžia
11:33:18 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
11:33:29 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 00:00:11
11:33:41 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
11:33:55 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
11:34:00 Reg-jos pradžia
11:34:12 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:21 , Dalyvavo:20 , Nedalyvavo:1
11:35:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo. (TSP-130; J. Trifeldienė)
11:35:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:35:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:36:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos reorganizavimo. (TSP-129; J. Trifeldienė)
11:36:44 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:37:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:37:46 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:38:07 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:20
11:38:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vidaus struktūros pertvarkos. (TSP-131; J. Trifeldienė)
11:38:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:38:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 12 , Ne: 6 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
11:40:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-93; A. Gadeckienė)
11:40:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:40:53 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:42:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-111; S. Kareiva)
11:42:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:42:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:43:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-120; L. Bartulienė)
11:43:39 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:43:46 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:44:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo. (TSP-105; L. Bartulienė)
11:44:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:44:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:45:55 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
11:46:42 Mikrofonas įjungtas: 16 (Skyriaus vedėjas)
11:47:13 Mikrofonas išjungtas: 16 (Skyriaus vedėjas) 00:00:31
11:47:15 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:19
11:47:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-102; A. Valintėlis)
11:47:23 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:47:31 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:53:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
11:53:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:53:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 6 , Ne: 2 , Susilaikymas: 12 , Be-balsavimo: 0
11:54:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
11:54:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:54:59 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:55:24 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui. (TSP-91; A. Valintėlis)
11:55:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:55:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 1 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:56:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo. (TSP-133; A. Valintėlis)
11:56:44 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:56:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:58:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. (TSP-112; A. Valintėlis)
11:58:32 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:58:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:59:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono verslo plėtros komisijos sudarymo. (TSP-100; A. Valintėlis)
11:59:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:59:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:00:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio regiono plėtros tarybą. (TSP-98; A. Valintėlis)
12:00:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:01:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:02:18 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
12:02:57 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:00:39
12:03:00 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
12:03:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsauga Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui. (TSP-89; A. Valintėlis)
12:03:42 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:00:42
12:04:00 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
12:04:05 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:00:04
12:04:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:04:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:05:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo. (TSP-88; A. Valintėlis)
12:05:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:05:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:06:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl bešeimininkio turto perėmimo. (TSP -99; A. Valintėlis)
12:06:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:06:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:08:22 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
12:08:59 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:37
12:09:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais. (TSP-118; M. Šalkauskas)
12:09:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:09:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
12:11:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose 2019 m. sąrašo patvirtinimo. (TSP-134; M. Šalkauskas)
12:12:00 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
12:12:13 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:00:13
12:13:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:13:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 2 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:14:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-364 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto (įskaitant socialinio būsto) nuomininkų sumokėto nuomos mokesčio panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo. (TSP-113; M. Šalkauskas)
12:14:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:14:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:15:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo. (TSP-135; M. Šalkauskas)
12:15:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:15:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:16:48 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos. (TSP-114; M. Šalkauskas)
12:16:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:17:02 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:26:37 Mikrofonas įjungtas: 18 (Administracijos direktorius)
12:27:43 Mikrofonas išjungtas: 18 (Administracijos direktorius) 00:01:05
12:32:42 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
12:32:43 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
12:32:43 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:00:01
12:33:23 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:39
12:33:26 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
12:34:33 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:01:07
12:35:33 Mikrofonas įjungtas: 14 (Argirdas Gasiūnas)
12:37:40 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:39:46 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:05
12:39:48 Mikrofonas įjungtas: 5 (Genė Žilinskienė)
12:40:05 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 01:06:10
12:40:05 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:40:19 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:14
12:40:28 Mikrofonas įjungtas: 11 (Dalia Dyrienė )
12:40:35 Mikrofonas išjungtas: 14 (Argirdas Gasiūnas) 00:05:01
12:41:18 Mikrofonas išjungtas: 11 (Dalia Dyrienė ) 00:00:49
12:41:41 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
12:42:07 Mikrofonas įjungtas: 28 (Eglė Blaževičienė)
12:42:12 Mikrofonas išjungtas: 5 (Genė Žilinskienė) 00:02:23
12:42:43 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
12:43:03 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:20
12:43:10 Mikrofonas įjungtas: 11 (Dalia Dyrienė )
12:44:32 Mikrofonas išjungtas: 11 (Dalia Dyrienė ) 00:01:21
12:44:33 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:44:33 Mikrofonas išjungtas: 28 (Eglė Blaževičienė) 00:02:26
12:46:05 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:32
12:46:55 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:05:14
12:48:05 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
12:49:04 Mikrofonas įjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė)
12:50:43 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:02:38
12:51:39 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
12:51:40 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:01
12:51:54 Mikrofonas išjungtas: 23 (Ričerdas Kriovė) 00:02:49
12:52:09 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:18:27
13:06:06 Mikrofonas įjungtas: 4 (Dainius Bardauskas)
13:09:05 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:09:23 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:09:44 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:39
13:10:12 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:48
13:11:07 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
13:11:10 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:00:03
13:11:15 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:11:59 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:44
13:12:07 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
13:13:00 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:53
13:15:04 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
13:15:26 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:22
13:16:17 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:17:09 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:52
13:18:17 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
13:18:27 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:09
13:18:31 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
13:19:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybių skaičiaus patvirtinimo. (TSP-116; R. Totorienė)
13:19:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:19:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:21:01 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:21:17 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:16
13:21:48 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 38 KLAUSIMAS. Dėl 2019 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo. (TSP-124; R. Totorienė)
13:21:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:22:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:23:45 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 39 KLAUSIMAS. Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų. (TSP-126; R. Totorienė)
13:24:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:25:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
13:27:17 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:27:45 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:27
13:28:25 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
13:28:53 Mikrofonas įjungtas: 5 (Genė Žilinskienė)
13:30:37 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:02:11
13:34:06 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
13:34:33 Mikrofonas išjungtas: 5 (Genė Žilinskienė) 00:05:40
13:34:45 Mikrofonas įjungtas: 5 (Genė Žilinskienė)
13:36:22 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:17:51
13:36:22 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:36:26 Mikrofonas išjungtas: 5 (Genė Žilinskienė) 00:01:40
13:36:45 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:22
13:37:32 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
13:40:20 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:40:37 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:06:30
13:40:39 Mikrofonas įjungtas: 5 (Genė Žilinskienė)
13:40:49 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:03:17
13:40:49 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
13:41:14 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:00:24
13:41:39 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
13:41:40 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:20
13:41:40 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
13:42:57 Mikrofonas išjungtas: 5 (Genė Žilinskienė) 00:02:17
13:42:57 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Umbra)
13:42:57 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:01:17
13:42:58 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:42:59 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:01:19
13:42:59 Mikrofonas įjungtas: 5 (Genė Žilinskienė)
13:43:10 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:12
13:43:39 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Umbra) 00:00:41
13:43:50 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:43:55 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
13:43:56 Mikrofonas išjungtas: 5 (Genė Žilinskienė) 00:00:57
13:45:09 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:19
13:45:11 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
13:47:13 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:02:01
13:47:24 Mikrofonas įjungtas: 25 (Egidijus Černius)
13:47:39 Mikrofonas išjungtas: 25 (Egidijus Černius) 00:00:14
13:47:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: ALTERNATYVUS BALSAVIMAS
13:48:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:48:54 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 10 , Ne: 10 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:50:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 40 KLAUSIMAS. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo. (TSP-125; R. Totorienė)
13:51:07 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:51:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 11 , Ne: 7 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
13:52:16 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 41 KLAUSIMAS. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. (TSP-127; R. Totorienė)
13:53:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:53:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:55:09 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:55:26 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:16
13:56:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 42 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-132; R. Totorienė)
13:56:00 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:57:11 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:11
13:57:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:58:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
13:59:45 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
14:00:22 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:37
14:00:24 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
14:01:03 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:38
14:01:27 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 43 KLAUSIMAS. Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą. (TSP-123; I. Gudas)
14:01:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:01:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
14:02:51 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:03:46 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:55
14:04:27 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:04:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
14:04:38 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:11
14:05:02 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:34
14:05:04 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
14:05:32 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
14:05:51 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:19
14:07:08 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:04
14:07:21 Mikrofonas įjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius)
14:07:31 Mikrofonas išjungtas: 12 (Augenijus Cesevičius) 00:00:10
14:08:16 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:08:26 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:09
14:08:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 44 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-137; I. Gudas)
14:09:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:09:17 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
14:10:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 45 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo. (TSP-95; S. Vairienė)
14:10:38 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:10:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
14:11:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 46 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo. (TSP-96; S. Vairienė)
14:11:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:12:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
14:12:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 47 KLAUSIMAS. Dėl priedo mokėjimo Mariui Mališauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. (TSP-109; S. Vairienė)
14:12:49 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:13:09 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
14:13:50 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Umbra)
14:14:01 Mikrofonas įjungtas: 18 (Administracijos direktorius)
14:15:00 Mikrofonas išjungtas: 18 (Administracijos direktorius) 00:00:58
14:15:00 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Umbra) 00:01:10
14:15:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 48 KLAUSIMAS. Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos dydžio nustatymo. (TSP-122; S. Vairienė)
14:15:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:15:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
14:15:46 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
14:15:47 Mikrofonas įjungtas: 19 (Saulius Dugnas)
14:16:01 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:15
14:16:08 Mikrofonas išjungtas: 19 (Saulius Dugnas) 00:00:21
14:16:23 Mikrofonas įjungtas: 19 (Saulius Dugnas)
14:16:28 Mikrofonas išjungtas: 19 (Saulius Dugnas) 00:00:05
14:16:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 49 KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų. (TSP-108; S. Vairienė)
14:16:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:16:47 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
14:18:07 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės. (TSP-138; S. Vairienė)
14:18:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:18:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
14:19:26 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
14:19:29 Mikrofonas įjungtas: 19 (Saulius Dugnas)
14:19:30 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:35:34
14:19:30 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:19:39 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:12
14:19:43 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
14:20:41 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:11
14:21:22 Mikrofonas išjungtas: 19 (Saulius Dugnas) 00:01:52
14:21:39 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio m.“ įgyvendinimui ir finansavimui. (TSP-140; A. Valintėlis)
14:22:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:22:26 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
14:23:39 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Alizavos mokyklos stadiono rekonstravimas“ įgyvendinimui. (TSP-139; A. Valintėlis)
14:23:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:23:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
14:24:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. (TSP-140; S. Kareiva)
14:24:47 Mikrofonas įjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis)
14:24:50 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:25:02 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 2 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 18
14:25:20 Mikrofonas išjungtas: 2 (Vidmantas Paliulis) 00:00:33
14:26:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: ALTERNATYVUS BALSAVIMAS
14:27:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:27:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 13 , Ne: 6 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
14:27:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo. (TSP-140; S. Kareiva)
14:27:47 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:27:55 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:07
14:28:13 Pirmininkas: balsavimo pradžia
14:28:18 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:28:56 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:37
14:29:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 12 , Ne: 3 , Susilaikymas: 4 , Be-balsavimo: 1
14:31:23 Mikrofonas išjungtas: 4 (Dainius Bardauskas) 01:25:17
14:38:07 Mikrofonas įjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas)
14:38:49 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Umbra)
14:40:16 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Umbra) 00:01:26
14:40:42 Mikrofonas įjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis)
14:41:42 Mikrofonas išjungtas: 20 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:00
14:42:32 Mikrofonas išjungtas: 8 (Paulius Pranckūnas) 00:04:24
14:42:47 Mikrofonas įjungtas: 19 (Saulius Dugnas)
14:43:51 Mikrofonas išjungtas: 19 (Saulius Dugnas) 00:01:03
14:47:29 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:27:46
14:50:47 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
14:50:48 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:00
14:51:00 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
14:51:00 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:00
14:51:32 Mikrofonas įjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas))
14:51:33 Mikrofonas išjungtas: 1 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:00
14:57:34 Posėdžio pabaiga