Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2019-05-29 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas


 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. gegužės 29 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Etatų švietimo pagalbai savivaldybės mokyklose teikti normatyvų patvirtinimo.

TSP-156

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų paskirstymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-154

S. Kareiva

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-155

A. Visockienė

4.

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui ir finansavimui.

TSP-142

A. Visockienė

5.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Palėvenės kaimo bendruomenei „Palėvenys“.

TSP-151

M. Šalkauskas

6.

Dėl Vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje įrangos perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Kupiškio vikingai“.

TSP-147               

M. Šalkauskas

7.

Dėl automobilių ir motociklų sporto trasos perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai visureigių klubui „35 COLIAI“.

TSP-145

M. Šalkauskas

8.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei.

TSP-146

M. Šalkauskas

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-313 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-144

M. Šalkauskas

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m.   gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

TSP-143

M. Šalkauskas

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo.

TSP-148

M. Šalkauskas

12.

Dėl visureigių klubo „35 COLIAI“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

TSP-149

R. Totorienė

13.

Dėl VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

TSP-150

R. Totorienė

14.

Dėl leidimo viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei imti trumpalaikę paskolą.

TSP-152

R. Totorienė

15.

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-153

R. Totorienė

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“