Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

2019-06-20 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. birželio 20 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

 1.

Dėl Daliaus Žvybo atleidimo iš Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

TSP-168

Snieguolė Vairienė

 2.

Dėl Vandos Vanagienės atleidimo iš Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

TSP-167

Snieguolė Vairienė

 3.

Dėl Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos sąlygų patvirtinimo

TSP-173

Jurgita Trifeldienė

 4.

Dėl Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygų patvirtinimo

TSP-174

Jurgita Trifeldienė

 5.

Dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

TSP-163

Jurgita Trifeldienė

 6.

Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-176

Laima Bartulienė

 7.

Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo

TSP-182

Laima Bartulienė

 8.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro finansinių normatyvų patvirtinimo

TSP-181

Laima Bartulienė

 9.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijai

TSP-164

Mažvydas Šalkauskas

10.   

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-170

Mažvydas Šalkauskas

11.   

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-165

Mažvydas Šalkauskas

12.   

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo

TSP-169

Mažvydas Šalkauskas

13.   

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-171

Mažvydas Šalkauskas

14.   

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriui

TSP-179

Mažvydas Šalkauskas

15.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-183

Mažvydas Šalkauskas

16.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-160

Reda Totorienė

17.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo

TSP-159

Reda Totorienė

18.   

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo

TSP-177

Reda Totorienė

19.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-178

Reda Totorienė

20.   

Dėl įkainių už teikamas paslaugas patvirtinimo

TSP-175

Reda Totorienė

21.   

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

TSP-180

Reda Totorienė

22.   

Dėl priedo mokėjimo Ingridai Bernatavičienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-162

Snieguolė Vairienė

23.   

Dėl Nuolatinės Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

TSP-185

Snieguolė Vairienė

24.   

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-166

Snieguolė Vairienė

25.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-260 ,,Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

TSP-158

Ingrida Bernatavičienė

26.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

TSP-161

Ingrida Bernatavičienė

27.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl reagavimo į savižudybių riziką Kupiškio rajone algoritmų patvirtinimo“ pakeitimo

 

TSP-184

Ingrida Bernatavičienė

28.   

Dėl Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-172

Ingrida Bernatavičienė

 

Papildomas klausimas.  

Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį automobilį (TSP-186; Reda Totorienė)

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje » 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“