Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. rugpjūčio 22 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų“ papildymo.

TSP-190

Valentinas Beinoris

2.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

TSP-188

Jurgita Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-189

Jurgita Trifeldienė

 4.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-197

Jurgita Trifeldienė

 5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-253 ,,Dėl švietimo ir kultūros įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai“ priedo pakeitimo.

TSP-196

Jolanta Balaišienė

 6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

TSP-209

Agnė Gadeckienė

 7.

Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2019 m. rugsėjo 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

TSP-214

Gintarė Balanoškaitė

 8.

Dėl leidimo įsigyti gyvenamąsias patalpas (namą) Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

TSP-187

Arūnas Valintėlis

 9.

Dėl pritarimo projekto „Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui“ įgyvendinimui.

TSP-191

Arūnas Valintėlis

10.   

Dėl Pagalbos šeimai centro paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-215

Laima Bartulienė

11.   

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo.

TSP-205

Laima Bartulienė

12.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-204

Mažvydas Šalkauskas

13.   

Dėl Savivaldybės būsto nuomos.

TSP-210

Mažvydas Šalkauskas

14.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-211

Mažvydas Šalkauskas

15.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.

TSP-212

Mažvydas Šalkauskas

16.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

TSP-213

Mažvydas Šalkauskas

17.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose 2019 m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-216

Mažvydas Šalkauskas

18.   

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nurašymo bei likvidavimo.

TSP-217

Mažvydas Šalkauskas

19.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių.

TSP-218

Mažvydas Šalkauskas

20.   

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-192

Reda Totorienė

21.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-193

Reda Totorienė

22.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ pakeitimo.

TSP-199

Reda Totorienė

23.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ pakeitimo.

TSP-200

Reda Totorienė

24.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-198

Reda Totorienė

25.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-201

Reda Totorienė

26.   

Dėl mero pavaduotojo, laikinai einančio Savivaldybės mero pareigas, Algirdo Notkaus pareiginės algos.

TSP-195

Snieguolė Vairienė

27.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus ir viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-194

Snieguolė Vairienė

28.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo.

TSP-202

Irmantas Gudas

29.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

TSP-203

Irmantas Gudas

30.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl pritarimo asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimui“ pakeitimo.

TSP-206

Irmantas Gudas

31.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-220

Irmantas Gudas

32.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-274 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-207

Ingrida Bernatavičienė

33.   

Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Kupiškio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo.

TSP-208

Ingrida Bernatavičienė

 

P A P I L D O M A

D A R B O T V A R K Ė

 

Pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės poreikiams ir jo nuomos“ pakeitimo.

TSP-221

Mažvydas Šalkauskas

2.

Dėl Savivaldybės tarybos narių komandiruotės.

TSP-223

Snieguolė Vairienė

3.

Dėl tarnybinio nusižengimo.

TSP-222

Daiva Aleksandravičienė

 


Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“