Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. rugpjūčio 22 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų“ papildymo.

TSP-190

Valentinas Beinoris

2.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

TSP-188

Jurgita Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-189

Jurgita Trifeldienė

 4.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-197

Jurgita Trifeldienė

 5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-253 ,,Dėl švietimo ir kultūros įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai“ priedo pakeitimo.

TSP-196

Jolanta Balaišienė

 6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

TSP-209

Agnė Gadeckienė

 7.

Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais 2019 m. rugsėjo 2 d. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

TSP-214

Gintarė Balanoškaitė

 8.

Dėl leidimo įsigyti gyvenamąsias patalpas (namą) Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

TSP-187

Arūnas Valintėlis

 9.

Dėl pritarimo projekto „Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui“ įgyvendinimui.

TSP-191

Arūnas Valintėlis

10.   

Dėl Pagalbos šeimai centro paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-215

Laima Bartulienė

11.   

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo.

TSP-205

Laima Bartulienė

12.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-204

Mažvydas Šalkauskas

13.   

Dėl Savivaldybės būsto nuomos.

TSP-210

Mažvydas Šalkauskas

14.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-211

Mažvydas Šalkauskas

15.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.

TSP-212

Mažvydas Šalkauskas

16.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.

TSP-213

Mažvydas Šalkauskas

17.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-116 „Dėl Asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliuose 2019 m. sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-216

Mažvydas Šalkauskas

18.   

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nurašymo bei likvidavimo.

TSP-217

Mažvydas Šalkauskas

19.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių.

TSP-218

Mažvydas Šalkauskas

20.   

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-192

Reda Totorienė

21.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-193

Reda Totorienė

22.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ pakeitimo.

TSP-199

Reda Totorienė

23.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo“ pakeitimo.

TSP-200

Reda Totorienė

24.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-198

Reda Totorienė

25.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-201

Reda Totorienė

26.   

Dėl mero pavaduotojo, laikinai einančio Savivaldybės mero pareigas, Algirdo Notkaus pareiginės algos.

TSP-195

Snieguolė Vairienė

27.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus ir viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-194

Snieguolė Vairienė

28.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo.

TSP-202

Irmantas Gudas

29.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

TSP-203

Irmantas Gudas

30.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl pritarimo asociacijos Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimui“ pakeitimo.

TSP-206

Irmantas Gudas

31.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-220

Irmantas Gudas

32.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-274 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-207

Ingrida Bernatavičienė

33.   

Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Kupiškio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo.

TSP-208

Ingrida Bernatavičienė

 

P A P I L D O M A

D A R B O T V A R K Ė

 

Pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės poreikiams ir jo nuomos“ pakeitimo.

TSP-221

Mažvydas Šalkauskas

2.

Dėl Savivaldybės tarybos narių komandiruotės.

TSP-223

Snieguolė Vairienė

3.

Dėl tarnybinio nusižengimo.

TSP-222

Daiva Aleksandravičienė

 


Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“