Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. rugsėjo 26 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-234

Agnė Gadeckienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-266 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų ir kitų transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-230

Jurgita Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo

TSP-231

Jurgita Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2019–2020 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

TSP-232

Jurgita Trifeldienė

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-233

Jurgita Trifeldienė

6.

Dėl Laimos Skėrienės papildomo darbo

TSP-238

Jurgita Trifeldienė

7.

Dėl darbo grupės kultūros projektams svarstyti sudarymo

TSP-245

Jurgita Trifeldienė

8.

Dėl pritarimo projekto „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14) ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) kapitalinis remontas“ įgyvendinimui

TSP-227

Asta Visockienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

TSP-239

Asta Visockienė

10.

Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo

TSP-235

Laima Bartulienė

11.

Dėl Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-236

Laima Bartulienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-247

Laima Bartulienė

13.

Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių parko statybai rengimo ir planavimo tikslų

TSP-219

Mažvydas Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-225

Mažvydas Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-226

Mažvydas Šalkauskas

16.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

TSP-237

Mažvydas Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-241

Mažvydas Šalkauskas

18.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos

TSP-240

Mažvydas Šalkauskas

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-349 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP- 243

Mažvydas Šalkauskas

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-242

Mažvydas Šalkauskas

21.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-246

Mažvydas Šalkauskas

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-224

Reda Totorienė

23.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-228

Reda Totorienė

24.

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

TSP-229

Reda Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-244

Reda Totorienė

 

 

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už masinio renginio organizavimą

TSP-250

Reda Totorienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

TSP-249

Raminta Morkūnaitė

______________________


Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“