Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2019 m. spalio 31 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-62 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 

TSP-256

Agnė Gadeckienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo

TSP-254

Agnė Gadeckienė

 3.

Dėl leidimo išduoti licenciją UAB „Onega Baltic Trade“ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

TSP-260

Gintarė Balanoškaitė

 4.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo

TSP-257

Vytautas Knizikevičius

 5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-261

Vytautas Knizikevičius

 6.

 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-276

Vytautas Knizikevičius

 7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-295 Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-248

Mažvydas Šalkauskas

 8.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

TSP-251

Mažvydas Šalkauskas

 9.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-252

Mažvydas Šalkauskas

 10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-253

Mažvydas Šalkauskas

 11.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centrui

TSP-255

Mažvydas Šalkauskas

 12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo

TSP-266

Mažvydas Šalkauskas

 13.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina

TSP-265

Mažvydas Šalkauskas

 14.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Palėvenėlės kaimo bendruomenei

TSP-264

Mažvydas Šalkauskas

 15.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

TSP-268

Mažvydas Šalkauskas

 16.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Alizavos kaimo bendruomenei

TSP-270

Mažvydas Šalkauskas

 17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-71 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos“ pakeitimo

TSP-273

Mažvydas Šalkauskas

 18.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo

TSP-275

Mažvydas Šalkauskas

 19.

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę

TSP-262

Arūnas Valintėlis

 20.

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui ir finansavimui

TSP-263

Arūnas Valintėlis

 21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-134 „Dėl pritarimo projekto „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Kupiškio m.“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo

TSP-272

Arūnas Valintėlis

 22.

Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui

TSP-258

Reda Totorienė

 23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-259

Reda Totorienė

 24.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais

TSP-267

Reda Totorienė

 25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-269

Reda Totorienė

 26.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo

TSP-271

Raminta Morkūnaitė

 27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

TSP-274

Raminta Morkūnaitė

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“