Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis

 

 

2020-02-20 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas (II dalis)

 

2020-02-20 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas (I dalis)


 

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. vasario 20 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-26

Virgilijus Žilinskas

2.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-29

Vida Šeškuvienė

3.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-39

Rimvydas Latvys

4.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-33

Gintaras Paškauskas

5.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-31

Birutė Zaborskienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-28

Laima Skėrienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-38

Daiva Pečiukėnienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-34

Daiva Šakickienė

9.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-44

Kazys Pakšys

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo

TSP-19

Rokiškio VSB atstovai

11.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir indeksuotų kainų patvirtinimo

TSP-27

Robertas Baltrūnas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-15

Virginijus Umbra

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo

TSP-14

Virginijus Umbra

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-24

Virginijus Umbra

15.

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo

TSP-6

Raimonda Simanavičiūtė

16.

Dėl 2020 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminaraus sąrašo patvirtinimo

TSP-2

Rimantas Bimbiris

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-13

Jurgita Trifeldienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-58 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-5

Jurgita Trifeldienė

19.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui

TSP-11

Jurgita Trifeldienė

20.

Dėl Vidos Šeškuvienės papildomo darbo

TSP-42

Jurgita Trifeldienė

21.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

TSP-46

Jurgita Trifeldienė

22.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

TSP-47

Jurgita Trifeldienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-4

Jurgita Trifeldienė

24.

Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui

TSP-17

Arūnas Valintėlis

25.

Dėl pritarimo projektui „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kupiškio mieste“

TSP-8

Arūnas Valintėlis

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

TSP-45

Arūnas Valintėlis

27.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo

TSP-48

Arūnas Valintėlis

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl Globos ir rūpybos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-3

Laima Bartulienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-36

Laima Bartulienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-105 „Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-40

Laima Bartulienė

31.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei

TSP-7

Mažvydas Šalkauskas

32.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-10

Mažvydas Šalkauskas

33.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

TSP-12

Mažvydas Šalkauskas

34.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai

TSP-16

Mažvydas Šalkauskas

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-22

Mažvydas Šalkauskas

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-200 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-23

Mažvydas Šalkauskas

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-161 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

TSP-25

Mažvydas Šalkauskas

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-30

Mažvydas Šalkauskas

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

TSP-35

Mažvydas Šalkauskas

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-32

Mažvydas Šalkauskas

41.

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

TSP-41

Mažvydas Šalkauskas

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo

TSP-43

Mažvydas Šalkauskas

43.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties nutraukimo

TSP-49

Mažvydas Šalkauskas

44.

Dėl materialiojo turto, perduoto viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui, perėmimo

TSP-50

Mažvydas Šalkauskas

45.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos

TSP-51

Mažvydas Šalkauskas

46.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos

TSP-52

Mažvydas Šalkauskas

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

TSP-37

Reda Totorienė

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-21

Reda Totorienė

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-20

Reda Totorienė

50.

Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėjimo Vilmai Mažeikienei

TSP-1

Snieguolė Vairienė

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl delegavimo į Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo organus“ pakeitimo

TSP-18

Raminta Morkūnaitė

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų  Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir vietinės reikšmės vidaus keliams,  nepriskirtiems viešiesiems keliams, tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo 2020 metais (TSP-53; Mažvydas Šalkauskas)

 

 

KLAUSIMAS APTARTI

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės integruotos teritorijų vystymo programos (ITVP) įgyvendinimo ataskaitos (Arūnas Valintėlis)

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“