Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

2020-03-19 Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas  

 

Balsavimo rezultatai

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. kovo 19 d. 9 val.

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-56

Rita Grinevičienė

2.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-57

Saulius Kulnickas

3.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-55

Danguolė Koženiauskienė

4.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-59

Danutė Staišiūnienė

5.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-61

Marija Morkūnienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-58

Zigmas Paulauskas

7.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-62

Laima Kilkuvienė

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-68

Algirdas Venckus

9.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-65

Jūra Sigutė Jurėnienė

10.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-67

Edita Vaitiekūnienė

11.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-66

Jolita Janušonienė

12.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-77

Ingrida Bernatavičienė

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-91

Vilma Mažeikienė

14.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-74

Algirdas Notkus

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-80

Antanas Zadorožnas

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir indeksuotų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-78

Robertas Baltrūnas

17.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų profilaktinių sveikatos tikrinimų sąrašo ir kainų patvirtinimo

TSP-88

Robertas Baltrūnas

18.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos

TSP-60

Jurgita Trifeldienė

19.

Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo

TSP-63

Jurgita Trifeldienė

20.

Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo

TSP-64

Jurgita Trifeldienė

21.

Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir   priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo

TSP-72

Jurgita Trifeldienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-73

Jurgita Trifeldienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo

TSP-54

Arūnas Valintėlis

24.

Dėl pritarimo teikti projektą valstybės investicijų 2021–2023 metų programai ir dalinio jo finansavimo

TSP-79

Arūnas Valintėlis

25.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo (veiklos) 2019 metais ataskaitai

TSP-87

Arūnas Valintėlis

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

TSP-69

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

TSP-70

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

TSP-71

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-83

Mažvydas Šalkauskas

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-84

Mažvydas Šalkauskas

31.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-75

Mažvydas Šalkauskas

32.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-76

Mažvydas Šalkauskas

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-86

Mažvydas Šalkauskas

34.

Dėl Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-85

Reda Totorienė

35.

Dėl visureigių klubo „35 coliai“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio

TSP-89

Reda Totorienė

36.

Dėl VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio

TSP-90

Reda Totorienė

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-81

Raminta Morkūnaitė

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

1. Dėl Lietuvos triatlono federacijos prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio (TSP-92; Reda Totorienė)

2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės investavimo, uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-93; Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė) 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“