Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Savivaldybės tarybos posėdžio įrašai


2020-04-30 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis II dalis
https://www.youtube.com/watch?v=3RZ47hfqMcE

2020-04-30 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis I dalis

https://www.youtube.com/watch?v=vpbakRLUMzo

 

Balsavimo rezultatai 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. balandžio 30 d. 9 val.

 

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-104

Lina Buitvydaitė

2.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-110

Robertas Baltrūnas

3.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-123

Antanas Zadorožnas

4.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai

TSP-130

Vaida Laučinavičė

5.

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2019 metų ataskaitai

TSP-116

Vidas Zulonas

6.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2019 metų ataskaitai

TSP-118

Vingaudas Šarmaitis

7.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2019 metų ataskaitai

TSP-119

Virgilijus Braknys

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-216 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-106

Agnė Gadeckienė

9.

Dėl Nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-117

Agnė Gadeckienė

10.

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „MSNA „Alizavos drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ ir pasirašyti partnerystės sutartį

TSP-111

Rimantas Bimbiris

11.

Dėl projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ įgyvendinimo valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu tikslingumo

TSP-121

Arūnas Valintėlis

12.

Dėl Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybos sudarymo

TSP-94

Jurgita Trifeldienė

13.

Dėl ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas organizavimo

TSP-95

Jurgita Trifeldienė

14.

Dėl mokesčio ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti

TSP-97

Jurgita Trifeldienė

15.

Dėl mokesčių už neformalųjį švietimą ir instrumentų nuomą Kupiškio meno mokykloje

TSP-98

Jurgita Trifeldienė

16.

Dėl mokesčio už vaiko (mokinio) ugdymą Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre

TSP-100

Jurgita Trifeldienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-272 „Dėl Priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-107

Jurgita Trifeldienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-96

Laima Bartulienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-279 „Dėl Globos centro veiklos organizavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-101

Laima Bartulienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-102

Laima Bartulienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

TSP-115

Laima Bartulienė

22.

Dėl ilgalaikio turto panaudos

TSP-113

Mažvydas Šalkauskas

23.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-114

Mažvydas Šalkauskas

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS- 51 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir vietinės reikšmės vidaus keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams, tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo

TSP-122

Mažvydas Šalkauskas

25.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui

TSP-124

Mažvydas Šalkauskas

26.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos

TSP-125

Mažvydas Šalkauskas

27.

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriui

TSP-129

Mažvydas Šalkauskas

28.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ keleivių nemokamo vežimo autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais

TSP-131

Mažvydas Šalkauskas

29.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-99

Reda Totorienė

30.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio nustatymo

TSP-108

Reda Totorienė

31.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų

TSP-109

Reda Totorienė

32.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-105

Reda Totorienė

33.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio nustatymo

TSP-103

Reda Totorienė

34.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo

TSP-112

Reda Totorienė

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-127

Reda Totorienė

36.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-132

Reda Totorienė

37.

Dėl leidimo išduoti licenciją UAB „Alpinukas“ verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

TSP-120

Sida Matuzevičienė

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-126

Raminta Morkūnaitė

39.

Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo

TSP-128

Raminta Morkūnaitė

40.

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-133

Jurgita Trifeldienė

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui ir finansavimui

TSP-134

 

Reda Totorienė

 

Teisės aktų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“