Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2019-10-28 Komiteto posėdžio darbotvarkė

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO

įvyksiančio 2019 m. spalio 28 d. 10 val.

 

D A R B O T V A R K Ė

 

1. Dėl pritarimo Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planui.

2. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų vertinimo.

3. Dėl skundo , gauto iš prokuratūros pagal kompetenciją.

4. Patikrinimo rezultatų pristatymas pagal Vyriausybės atstovo raštą.

5. Bendradarbiavimo su Valstybės kontrole atliekant nekilnojamojo turto auditą pristatymas.

6. Konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito eigos pristatymas.

7. Kiti klausimai.

 

 

 

Pirmininkas     Virginijus Umbra

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-10-25 14:07
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“