Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2020-03-17 Komiteto posėdžio darbotvarkė

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO

įvyksiančio 2019 m. gruodžio 17  d. 10.30 val.

 

D A R B O T V A R K Ė


1. Dėl pritarimo Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

2. Dėl Kontrolierės išvados viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektui „ Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“.

3. Dėl Savivaldybės kontrolierės pateiktų, Savivaldybės administracijos direktoriui, rekomendacijų, nustatytiems  pažeidimams šalinti vykdymo.

4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiui, įvyksiančiam 2020 m. kovo 19 d., teikiamų sprendimų projektų, priskirtų Komiteto kompetencijai, aptarimo.

5. Kiti klausimai.

 

 

 

Pirmininkas     Virginijus Umbra

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-03-16 10:51
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“