Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2020-06-18 Komiteto posėdžio darbotvarkė

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės komiteto posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. birželio 18 d. 11 val.

Kupiškio rajono savivaldybės posėdžių salėje

 

D A R B O T V A R K Ė

 

1.    Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų informacijos apie atliktą darbą šalinant auditų metu nustatytus trūkumus, teisės aktų pažeidimus svarstymas.
( Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktorius ar atstovaujantis asmuo).
2.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
(Projekto rengėja Snieguolė Vairienė.)
3.    Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas         Virginijus Umbra

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-06-16 16:07
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“