Viešojų pirkimų komisija Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti

Viešųjų pirkimų komisija Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti (toliau – Komisija):

1. Kęstutis Jakštas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (Komisijos pirmininkas);

2. Ingrida Bernatavičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

3. Rita Meškienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnioji specialistė (Komisijos sekretorė);

4. Mažvydas Šalkauskas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas (nesant Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojos, atlieka Komisijos pirmininko pareigas);

5. Rasa Aukštikalnienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

6. Jovita Bakanaitė-Talačkienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja;

7. Milda Kaziūnienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Pirkimų iniciatoriai:

1. Gėnė Knizikevičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus vedėja;

2. Reda Totorienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

3. Jurgita Trifeldienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

4. Laima Bartulienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

5. Daiva Aleksandravičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėja;

6. Jovita Bakanaitė-Talačkienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja;

7. Mažvydas Šalkauskas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas;

8. Saulius Kareiva – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas;

9. Erminijus Stankus – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas;

10. Asta Visockienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

11. Ingrida Varnytė – Noriūnų seniūnijos seniūnė;

12. Raminta Ribokaitė – Alizavos seniūnijos seniūnė;

13. Žydrūnas Vanagas – Kupiškio seniūnijos seniūnas;

14. Ričardas Kiaulėnas – Skapiškio seniūnijos seniūnas;

15. Laisva Čiuliepienė – Subačiaus seniūnijos seniūnė;

16. Gintautas Černius – Šimonių seniūnijos seniūnas;

17. Jolanta Balaišienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vedėja;

18. Erika Stanienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito tarnybos vedėja;

19. Gabija Jurkėnaitė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);

20. Raimonda Simanavičiūtė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji civilinės saugos specialistė.

 

 

Pirkimų organizatoriai:

1. Ernesta Vaitonienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė;

2. Rimantas Bimbiris – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas;

3. Snieguolė Vairienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyresnioji specialistė;

4. Vilma Čečkauskienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus finansininkė;

5. Laimutis Tilius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnysis specialistas;

6. Stasė Krestovienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

7. Vyts Zavackas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

 

8. Rasa Aukštikalnienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

9. Aloyzas Niurka – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

10. Aistė Petrulienė – Alizavos seniūnijos vyriausioji specialistė;

11. Žaneta Gervickaitė – Kupiškio seniūnijos vyriausioji specialistė;

12. Lina Matekonienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyresnioji mero padėjėja;

13. Jolanta Montvydienė – Noriūnų seniūnijos vyriausioji specialistė;

14. Regina Beleckienė – Skapiškio seniūnijos vyresnioji specialistė;

15. Ramunė Savickė – Subačiaus seniūnijos vyriausioji specialistė;

16. Zita Jakutienė – Šimonių seniūnijos vyriausioji specialistė;

17. Virginija Vanagienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė;

18. Laimutė Šulnienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji buhalterė;

19. Irmantas Gudas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas);

20. Monika Aviltienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų apskaitos tarnybos vyresnioji finansininkė;

21. Laurynas Knizikevičius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas;

22. Justinas Kareiva – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (informacinėms technologijoms).

 

 

Teisės aktas

 

Pakeitimai

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2022-05-09 15:28
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“