Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį

2021-12-22

 

 

 

 

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį (pastoviosios dalies koeficientas – 7,2) 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1.  Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos studijų su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, statinių (statybos, rekonstravimo, remonto darbus, projektavimo, statinių statybos techninės priežiūros, statinių ir statinių ekspertizės veiklą, rangos sutarčių sudarymą.

4. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti dirbti komandoje, būti pareigingas, darbštus, mokėti bendrauti su žmonėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

5. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, išmanyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

6. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).

7. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareigybės aprašymas

 

Savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančias dokumentų kopijas bei motyvacijos laišką prašome siųsti el. paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt iki 2021 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai. Telefonai pasiteirauti (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368.

 

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

 

 

Snieguolė Vairienė

Teisės skyriaus vyresnioji specialistė

El. paštas snieguole.vairiene@kupiskis.lt

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-12-22 13:34
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“