Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Patvirtinti ir registruoti nekilnojamųjų kultūros vertybių individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai

2019-01-03

Vadovaujantis kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad patvirtinti ir Kultūros vertybių registre registruoti Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų (unikalus kodas KVR 12246), Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų (unikalus kodas KVR 4781), Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų (unikalus kodas KVR 4744) ir generolo Stasio ir rašytojo Petro Pundzevičių gimtosios sodybos vietos (unikalus kodas KVR 4777) individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai.

 

Šių nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 

Vytis Zavackas

Vyriausiasis specialistas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-03 13:37
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“