Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Patvirtinti ir registruoti nekilnojamųjų kultūros vertybių individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai

2018-04-24

 

 

 

Vadovaujantis kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad patvirtinti ir Kultūros vertybių registre registruoti Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijos karių kapų (unikalus kodas KVR 4760) ir Lietuvos tautosakininko Jono Balio gimtosios sodybos (unikalus kodas KVR 16995) individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai.

Šių nekilnojamųjų kultūros vertybių duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 

 

Vytis Zavackas

Vyriausiasis specialistas

El. paštas vytis.zavackas@kupiskis.lt

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-24 11:44
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“