Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Konkursas vaikų lopšelio - darželio „Obelėlė“ direktoriaus pareigoms

2007-01-19

Sausio 18 d. įvyko konkursas  Kupiškio vaikų lopšelio- darželio „Obelėlė ” direktoriaus pareigoms eiti. Konkurse dalyvavo 4 pretendentai. Jie sprendė testą (egzaminas raštu), laikė egzaminą žodžiu ir komisijai vertinti buvo pateikę  veiklos programas. Iš maksimalios 150 balų sumos daugiausiai – 139 balus – surinko Danguolė Koženiauskienė, šiuo metu dirbanti Subačiaus vaikų lopšelio – darželio direktore.
Konkurso rezultatus artimiausiame posėdyje turėtų tvirtinti Savivaldybės taryba ir paskirti Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė” direktorių.

 
 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“