Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Patikslinti kultūros paveldo objektų duomenys

2017-12-14

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmoji ir penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose patikslino Kupiškio rajono kultūros paveldo objektų duomenis.

 

 

Patikslintų Kupiškio r. kultūros paveldo objektų sąrašas


Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmoji ir penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos patikslino:
1.    Aktorės, režisierės Uršulės Unės Babickaitės-Graičiūnienės kapo (unikalus kodas 16791), Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Palėvenės mstl., Vienuolyno g. vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

2.    Dabramislių kaimo senųjų kapinių (4769) Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Dabramislių k.,
vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė vietinį reikšmingumo lygmenį.

3.    Žadeikių kaimo senųjų kapinių (4763) Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Žadeikių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

4.    Puzionėlių kaimo senųjų kapinių (4797), Puzionėlių k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

5.    Vairiškių kaimo senųjų kapinių (4799), Vairiškių k., Kupiškio r., sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį

6.    Žiogų kaimo senųjų kapinių (4780), Žiogų k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

7.    Visbarų kaimo senųjų kapinių (4805), Visbarų k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

8.    Šetekšnos dvaro senųjų kapinių (4803), Šetekšnos k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

9.    Daukų kaimo senųjų kapinių (4792), Daukų k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

10.    Vėderiškių kaimo senųjų kapinių (4804), Vėderiškių k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

11.    Svarstė Puknių kaimo senųjų kapinių (4802), Puknių k., Kupiškio r. sav., dėl teisinės apsaugos suteikimo.

12.    Laičių kaimo senųjų kapinių (4771), Laičių k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

13.    Tatkonių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (4785), Tatkonių k.,  Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

14.    Paprūdžių kaimo senųjų kapinių, vad. Milžinkapiu (4730), Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Paprūdžių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

15.    Puponių kaimo senųjų kapinių (4728), Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Puponių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

16.    Pamarnakių kaimo senųjų kapinių (4721) Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Pamarnakių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

17.    Didžprūdžių kaimo senųjų kapinių (4752), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Didžprūdžių k. vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

18.    Šiaudinių kaimo senųjų kapinių (4722), Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Šiaudinių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

19.    Žeimių kaimo senųjų kapinių (4807), Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Žeimių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

20.    Ilčiūnų kaimo senųjų kapinių (4717), Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Ilčiūnų k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

21.    Puožo kaimo sentikių senųjų kapinių (4786), Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Puožo k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

22.    Didžprūdėlių kaimo senųjų kapinių (4739), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Didžprūdėlių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.
23.    Drūlėnų kaimo pirmosios senųjų kapinių (4736), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Drūlėnų k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

24.    Drūlėnų kaimo antrosios senųjų kapinių (4734), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Drūlėnų k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

25.    Mieliūnų kaimo senųjų kapinių (4801), Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Mieliūnų k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

26.    Migonių kaimo senųjų kapinių (12243), Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Migonių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

27.    Ratautiškio kaimo senųjų kapinių (4758), Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Ratautiškio k.,
vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

28.    Mantvydų kaimo senųjų kapinių (4765), Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Mantvydų k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

29.    Girsteikių kaimo pirmosios senųjų kapinių, vad. Milžinkapiu (4761), Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Girsteikių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė vietinį reikšmingumo lygmenį.

30.    Girsteikių kaimo antrosios senųjų kapinių (4762), Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Girsteikių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė vietinį reikšmingumo lygmenį.

31.    Kenigšteterių šeimos senųjų kapinių (4755), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Kupiškio m., Kalkyno g., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

32.    Kinderių kaimo senųjų kapinių (4746), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Kinderių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

33.    Kuosėnų kaimo senųjų kapinių (4750), Kuosėnų k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

34.    Kauniškio kaimo senųjų kapinių (4743), Kauniškio k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

35.    Kerelių kaimo senųjų kapinių (12233),Kerelių k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

36.    Jutkonių kaimo pirmųjų senųjų kapinių dalies, vad. Milžinkapiu (4741), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Jutkonių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

37.    Kalnagalių kaimo senųjų kapinių (4768), Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Kalnagalių k., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė vietinį reikšmingumo lygmenį.

38.    Subačiaus žydų žudynių vietos ir kapo (11000), Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Ilčiūnų k., apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio apsaugos ribas. 

39.    Povilo Mikalausko ir Petro Mockevičiaus kapui (4735), Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Drūlėnų k., apsauga netaikoma.

40.    J. Savicko ir P. Jevelto kapas ir antkapiniui paminklui (4757) Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Salamiesčio mstl., apsauga netaikoma.

41.    Antkapinio paminklo (15508) Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Palėvenės mstl., Vienuolyno g. vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ir apsaugos zonų ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

42.    Uoginių kaimo kapinių koplyčios (15979) Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Uoginių k., vertingąsias savybes ir teritorijos ribas.

43.    Šimonių miestelio koplytstulpio (2129) Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Šimonių mstl., vertingąsias savybes ir teritorijos ribas.

44.    Kinderių kaimo koplytstulpiui (2125) Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Kinderių k., teisinė apsauga netaikoma, nes jis neatitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintų „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijų, būtinų kultūros vertybėms: amžiaus cenzo, autentiškumo bei reikšmingumo.

45.    Kinderių kaimo koplytstulpiui (2126) Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Kinderių k., teisinė apsauga netaikoma, nes jis neatitinka 2005-04-15 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtintų „Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo“ kriterijų, būtinų kultūros vertybėms: amžiaus cenzo, autentiškumo bei reikšmingumo.
46.    Kryžiui su koplytėle ( u. k. 2124) Kupiškio rajono sav., Kupiškio sen., Uoginių k., teisinė apsauga netaikoma. Perkeltas į  Kupiškio etnografinio muziejaus filialą – Adomo Petrausko muziejų.

47.    Vėžionių kaimo senųjų kapinių (4745),Vėžionių k., Kupiškio r. sav., vertingąsias savybes, apibrėžė teritorijos ribas, nustatė regioninį reikšmingumo lygmenį.

 

Visų kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentacija yra Kultūros vertybių registre adresu https://kvr.kpd.lt

 

Vytis Zavackas

Vyriausiasis specialistas

Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-12-18 09:22
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“