Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Savivaldybė įgyvendino projektą

2006-11-27

BPD

Europos sąjunga
   EUROPOS SĄJUNGA

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

                      ES PARAMA – ŠVARIAI APLINKAI

Kupos upė brangi miestelėnams. Ji davė Kupiškiui vardą. Čia ir miesto istorijos pradžia. Kasdien , dabar jau net  8 tiltais, kupiškėnai pereina skersai upę. Svarbu, kad upės vanduo butų švarus, jame neišnyktų jame gyvybė, todėl 2005 m. , gavusi beveik pusės milijono litų paramą iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Kupos upės slėnio teritorijoje”. Pagrindinis projekto tikslas – Kupos upės ir jos  slėnio sutvarkymas,  panaudojant natūralias  bei technines priemones ir teritorijos parengimas lankymui.

Įgyvendinus  projektą, buvo  pasiekti jam keliami uždaviniai: 

  Darnaus vystymo gamtosauginių principų įdiegimas į projektus ir jų įgyvendinimas
 • Slėnio sutvarkymas ir pritaikymas  gyventojų poilsiui
 • Priemonių natūraliai aeracijai ir vandens apsivalymui sukūrimas
 • Nuotekų ir nešmenų patekimo į upelį užkirtimas
 • Erozijos procesų sustabdymas
 • Bendruomenės pritraukimas gamtotvarkos problemoms spręsti ir geros praktikos sklaida tarp rajono gyventojų.
 • Įgyvendinamo projekto metu  buvo  minimaliomis investicijomis ir natūraliomis gamtinėmis priemonėmis pagerinti kokybiniai bei kiekybiniai upės vandens parametrai, sutvarkyta 3,2 km ilgio Kupos upės slėnio atkarpa, prie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro įrengtos 2 apžvalgos aikštelės , rekonstruotas užterštas tvenkinys prie Atodūsių tilto, pastatyti 2 pėsčiųjų tiltai, jungiantys senąjį ir naująjį Kupiškį, įrengti laiptai, pėsčiųjų takai. 
  Sutvarkius ir padarius patrauklią  slėnio aplinką ir sudarius sąlygas pėsčiųjų dviračių takais pasiekti lankomiausias miesto ir priemiestines poilsio vietas, tikimasi, kad autoįvykių skaičius sumažės  30 procentų.

  Kupiškio miesto lietaus vanduo bus nuvedamas į upę per  nešmenų gaudytuvus ir skaldos filtrus. Tvenkinys prie Atodūsių tilto, kuris buvo įrengtas buvusioje valymo įrengimų dumblo aikštelės vietoje ir kurio užžėlimo eiga rodė didelę fosfatų koncentraciją,  buvo naujai išvalytas ir  įrengti  smėlio – skaldos  nusėsdintuvai.

  Paviršinės erozijos sustabdymas, tiesioginio paviršinio nuotekų  kelių užkirtimas  bei grunto filtrų įrengimas slėnyje stabdys paviršinio teršalų patekimo galimybes. 
  Vandens kiekio didinimas aeracijos rėvose  skatins  savaiminį apsivalymą.
  Siekiant sumažinti nešmenų patekimą į upę, dalis nešmenų bus sulaikoma  nusėsdintuvuose ir skaldos  filtruose. Vienas iš  darbų – užkirsti kelius erozijai. Jis buvo pasiektas tvarkant slėnio šlaitus, įrengiant pėsčiųjų takus, statant laiptus, tiltus, t.y. sudarant žmonėms sąlygas slėnį pereiti ir juo vaikščioti  nepažeidžiant žemės paviršiaus žolinės dangos. Akmenų išdėstymas upės posūkiuose mažins šoninę  upės vagos eroziją.
  Kupiškio miesto lietaus vanduo bus nuvedamas į upę per  nešmenų gaudytuvus ir skaldos filtrus. 

  Tvarkant slėnį svarbiausieji akcentai buvo –  kiek galima didesnis natūralumo išsaugojimas, eroduojančių šlaitų sutvirtinimas, apželdinimas,  taršos šaltinių likvidavimas, pritaikymas lankymui ir rekreacijai, įrengiant pagrindus  takų sistemai, pėsčiųjų tiltelius. 

  Visus darbus atliko viešojo pirkimo konkursą laimėjusi įmonė UAB „Nodama”.

  Kupiškio rajono savivaldybės administracija   tikisi, kad  ateityje visų mūsų pastangų dėka Kupa ir jos pakrantės bus švarios , bus baigtas įrengti Kupos upės slėnio parkas ir ši vieta taps mūsų ir mūsų svečių  jaukaus poilsio vieta.

   
   
   
   

        

  ligonių kasa

  jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“