Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Tarptautinio projekto dalyviai domėsis Kupiškyje vykdomais žemės tvarkymo projektais

2006-11-23

Lapkričio 24 d. Kupiškio rajone lankysis Europos Sąjungos INTEREG IIIC WEST programos finansuojamo projekto „Ateities žemės tvarkymo aspektai”( FARLAND) atstovai.

Svečiai iš  septynių ES valstybių (Belgijos, Vokietijos, Vengrijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos ir Lietuvos ) bus supažindinti su pradėtais vykdyti Kupiškio rajone žemės konsolidacijos projektais bei Kupos sausinimo sistemos griovių ir jų statinių rekonstravimo projektu.

Renginys prasidės 10 val. Kultūros centro vitražų salėje.

2005 metais prasidėjusio ir truksiančio iki 2007 metų pabaigos tarptautinio ES INTERREG  IIIC WEST programos finansuojamo projekto „Ateities žemės tvarkymo aspektai” tikslas – apsikeisti žiniomis bei įgyta patirtimi žemės tvarkymo ir kaimo plėtros srityje. Projekte dalyvauja Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

 

 
 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“