Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Antašavos dvaro sodybos individualus apsaugos reglamentas įregistruotas Kultūros vertybių registre

2017-12-06

 


Vadovaujantis kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-974, informuojame, kad Antašavos dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 982), rūmų (u. k. 23018), svirno (u. k. 23019), parko fragmentų (u. k. 23020), esančių Rožių g. 2A, Antašavos mstl., Kupiškio r., individualus apsaugos reglamento tvirtinimo aktas bei individualus apsaugos reglamentas yra įregistruoti Kultūros vertybių registre.

Šio valstybės saugomo kultūros paveldo objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 

Antašavos dvaro sodybos teritorijos ribų planas

Antašavos dvaro sodybos vertinimo tarybos aktas

Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas ir tvirtinimo aktas


 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-12-06 17:35
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“