Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Naujienos ir aktualijos

Subačiaus žydų žudynių vietos ir kapo individualus apsaugos reglamentas įregistruotas Kultūros vertybių registre

2017-12-04

Vadovaujantis kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus patvirtinti Subačiaus žydų žudynių vietos ir kapo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11000), esančių Ilčiūnų k., Subačiaus sen., Kupiškio r., individualus apsaugos reglamento tvirtinimo aktas bei individualus apsaugos reglamentas yra įregistruoti Kultūros vertybių registre.


Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas ir tvirtinimo aktas

Subačiaus žydų žudinių vietos ir kapo vertinimo tarybos aktas

 


Šio valstybės saugomo nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-12-04 10:29
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“